Naga MarketsWykres z oscylatoramiZe wszystkich formacji odwrócenia, które możemy wykorzystywać na rynku Forex, wzrostowe i spadkowe kliny są dwiema z moich ulubionych. Mogą one zapewniać ogromne zyski wraz z precyzyjnymi wejściami dla tradera, który wykorzystuje cierpliwość na swoją korzyść.

Jedną z wielkich zalet tego typu formacji klina jest to, że zazwyczaj kreślone przez nie poziomy są łatwe do zidentyfikowania. To sprawia, że ​​nasza praca jako traderów price action jest o wiele łatwiejsza, nie wspominając o zyskach.

Zacznijmy od zdefiniowania cech formacji klina.

Charakterystyka klina

Formacje wzrostowego i spadkowego klina są z natury podobne do formacji stosowanych w naszej strategii handlu na wybicia. Jednakże z uwagi na to, że kliny wskazują kierunek i dlatego mają byczą lub niedźwiedzią konotację, uznałem je za warte opisania w osobnej lekcji.

Pierwszą rzeczą, którą należy wiedzieć o klinach jest to, że często wskazują na odwrócenie sytuacji na rynku. Podobnie jak inne formacje klina, tworzą się one w okresie konsolidacji, w którym byki i niedźwiedzie walczą o pozycję.

Chociaż obie formacje mogą obejmować dowolną liczbę dni, miesięcy, a nawet lat, ogólna zasada jest taka, że ​​im dłużej trwa formowanie, tym bardziej wybuchowy może być wybicie.

Jak sama nazwa wskazuje, wzrostowy klin nachylony jest w górę i jest najczęściej postrzegany jako formacja szczytowa, gdzie rynek w końcu się załamuje.

Poniższa ilustracja pokazuje charakterystykę wzrostowego klina.

Poniższa ilustracja pokazuje charakterystykę wzrostowego klina

Zwróć uwagę, jak powstaje rosnący klin, gdy rynek zaczyna tworzyć wyższe szczyty i dołki. Wszystkie szczyty muszą być w linii, aby można było je połączyć linią trendu. To samo dotyczy dołków. Nie można uznać klina wzrostowego za prawidłową formację, jeśli dołki i szczyty nie układają się w linii.

Z uwagi na to, że dwa poziomy nie są równoległe, klin uważa się za formację końcową. Oznacza to, że ostatecznie ma swój koniec.

Klin spadkowy jest odwrotnością klina rosnącego, gdzie to niedźwiedzie kontrolują rynek, tworząc niższe szczyty i dołki. Oznacza to również, że wybicie z formacji może nastąpić górą.

Poniższa ilustracja pokazuje charakterystykę klina spadkowego.

ilustracja pokazuje charakterystykę klina spadkowego

Na powyższej ilustracji widzimy okres konsolidacji, w którym niedźwiedzie mają wyraźną kontrolę. Wiemy, że to prawda, ponieważ rynek tworzy niższe szczyty i dołki.

Zauważ, że wszystkie szczyty są w linii, podobnie jak dołki. Jeśli linia trendu nie może być umieszczona w sposób wyraźny zarówno  przez szczyty jak i przez dołki, nie można jej uznać za prawidłową.

Na koniec, przy określaniu prawidłowej formacji do handlu, konieczne jest, aby obie strony klina miały trzy dotknięcia. Innymi słowy, rynek musi trzy razy przetestować wsparcie i trzykrotnie opór, jeszcze przed wybiciem. W przeciwnym razie formacji nie można uznać za odpowiednią do handlu.

Handlowanie wybić

Podobnie jak w przypadku strategii handlu na wybicia, której używamy w Daily Price Action, okazja do spekulacji pojawia się, gdy rynek przebije się pod wsparcie lub ponad opór klina.

Często spotykanym pytaniem, jeśli chodzi o wybicie jest to, które ramy czasowe najlepiej wykorzystać. Czy powinniśmy czekać na zamknięcie świecy 4-godzinnej powyżej poziomu, czy może powinniśmy brać pod uwagę wejście tylko po zamknięciu sesji?

Odpowiedź zależy od setupy, do którego się odnosimy. Wszystko sprowadza się do ram czasowych, gdzie poziomy są najlepiej respektowane.

Więcej o tym później. Na razie skupmy się na tym, jak rozegrać wybicie. Najpierw powstaje klin.

Najpierw powstaje klin

Zauważ na powyższym obrazku, że czekamy na zamknięcie rynku poniżej poziomu wsparcia. To zamknięcie potwierdza potwierdza formację, ale tylko ponowny test wcześniejszego wsparcia klina (jako nowego oporu) aktywuje wejście w pozycję krótką.

Po co re-test?

Mówiąc prościej, czekanie na re-test przełamanego poziomu zapewni korzystniejszy stosunek ryzyka do zysku.

To samo tyczy się klina spadkowego, tylko tym razem czekamy, aż rynek zamknie się powyżej oporu, a następnie oczekujemy re-testu poziomu jako nowego wsparcia.

wejście w przypadku klina zniżkującego ma miejsce przy ponownym teście przełamanego oporu

Zauważ, że po raz kolejny czekamy na zamknięcie poza formacją przed rozważeniem wejścia. To wejście w przypadku klina zniżkującego ma miejsce przy ponownym teście przełamanego oporu, który następnie zaczyna działać jako nowe wsparcie.

Chociaż powyższe ilustracje pokazują bardziej zaokrąglony re-test, wielokrotnie zdarza się, że powtórny test przełamanego poziomu nastąpi natychmiast po wybiciu.

Zanim przejdziemy dalej, rozważ również oczekiwanie na byczą lub niedźwiedzią akcję cenową w postaci pin bara, który dodaje konfluencji do setupy. To znaczy, jeśli masz wyjątkowo dobrze zdefiniowaną formację, wystarczy prosty re-test przłamanego poziomu.

Strategie dla zleceń stop loss

Do tego momentu omówiliśmy, jak zidentyfikować dwie formacje, jak potwierdzić wybicie, a także gdzie szukać wejścia. Omówmy teraz, jak zarządzać ryzykiem za pomocą dwóch strategii dla zleceń stop loss.

Znalezienie odpowiedniego miejsca na stop loss jest nieco trudniejsze niż znalezienie korzystnego wejścia. Wynika to z faktu, że każdy klin jest wyjątkowy i dlatego będzie się charakteryzował innymi szczytami i dołkami niż ostatnio widziana formacja.

Jednak nadal obowiązuje złota zasada – zawsze umieszczaj stop loss w obszarze, w którym setup można uznać, jeśli cena do niego dotrze.

Rzućmy okiem na najczęstsze miejsca rozmieszczenia stopa przy handlu na podstawie klina. Poniżej znajduje się przybliżenie klina wzrostowego po wybiciu.

przybliżenie klina wzrostowego po wybiciu

Zauważ, jak stop loss jest umieszczony ponad szczytem ostatniego swingu. Jeżeli nasz stop loss zostanie trafiony na tym poziomie, oznacza to, że rynek właśnie osiągnął nowe maksimum i dlatego nie chcemy już zajmować krótkiej pozycji.

Jak można się domyślić, sposób umieszczania stop lossa dla klina spadkowego jest bardzo podobny.

posób umieszczania stop lossa dla klina spadkowego jest bardzo podobny

Po raz kolejny nasza stop loss został strategicznie rozmieszczony. Jeśli rynek osiągnie nasz stop loss na powyższym obrazku, oznacza to, że został osiągnięty nowy dołek, który unieważniłby setup.

Jest tutaj jedno zastrzeżenie, a mianowicie, kiedy w trakcie re-testu pojawi się bycza lub niedźwiedzia akcja cenowa. W takim przypadku możemy umieścić stop loss poza cieniem świecy,  tak jak pokazano na poniższym przykładzie.

stop loss poza cieniem świecy

Na powyższej ilustracji mamy niedźwiedziego pin bara, który powstał przy ponownym teście poprzedniego wsparcia jako nowego oporu. To zapewnia nam nowy szczyt swingu, który możemy wykorzystać, aby „ukryć” nasz stop loss.

Bez względu na to, którą strategię dla stopa wybierzesz, pamiętaj tylko, aby zawsze ustawiać go na poziomie, który w przypadku osiągnięcia unieważniłby setup.

Księgowanie zysków: to prostsze niż myślisz

Teraz przyjemna część zabawy – księgowanie zysków. Zarówno dla klinów wzrostowych jak i spadkowych stosunkowo łatwo jest zidentyfikować obszary wsparcia lub oporu. Wynika to z faktu, że sama formacja tworzy się w układzie “schodkowym” wyższych szczytów i wyższych dołków oraz niższych szczytów i niższych dołków.

Spójrzmy najpierw na wzrostowy klin.

formacja tworzy się w układzie "schodkowym"

Zauważ, jak w prosty sposób wykorzystujemy dołki każdego swingu, aby określić potencjalne obszary wsparcia. Poziomy te stanowią doskonały punkt wyjścia do rozpoczęcia określania możliwych obszarów, w których można czerpać zyski z krótkiej pozycji.

Oczywiście możemy zastosować tę samą koncepcję z klinem spadkowym, w którym szczyty swingu są potencjalnymi obszarami oporu.

możemy zastosować tę samą koncepcję z klinem spadkowym

Ważne jest, aby pamiętać, że chociaż dołki i szczyty swingu tworzą idealne miejsca do poszukiwania wsparcia i oporu, każda formacja będzie inna. Niektóre kluczowe poziomy mogą idealnie pasować do tych dołków i szczytów, podczas gdy inne mogą się nieco różnić.

Właśnie dlatego nauka rysowania kluczowych poziomów wsparcia i oporu jest tak ważna, niezależnie od modelu lub strategii, którą handlujesz.

Formacja w obrębie formacji

Zdradzę Ci mały sekret. Zarówno klin zwyżkujący, jak i zniżkujący często prowadzą do powstania innej typowej formacji odwrócenia. Możesz nawet zobaczyć jej strukturę na powyższych ilustracjach.

Chcesz zgadnąć, co to jest?

Formacją, o której mówię jest głowa z ramionami. Albo jak w przypadku poniżej odwrócona formacja głowy i ramion.

odwrócona formacja głowy i ramion

Najczęściej przełamanie wsparcia lub oporu klina przyczyni się do powstania tej drugiej formacji odwrócenia. Daje to kilka dodatkowych opcji względem tego, jakie podejście chcesz wykorzystać do wejścia w transakcję, a także umieszczenia stop lossa.

Zobacz wpis na temat formacji głowy i ramion oraz odwrotnej głowy i ramion, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

Przykład na EURUSD

Na zakończenie tej lekcji spójrzmy na zwyżkujący klin, który uformował się na parze EURUSD. Wybicie z tego klina doprowadziło ostatecznie do ogromnej wyprzedaży na ponad 3000 pipsów w przypadku pary z największym wolumenem obrotu.

klin, który uformował się na parze EURUSD

Powyższy wykres pokazuje duży klin wzrostowy, który formował się na interwale dziennym pary EURUSD przez dziesięć miesięcy. Istnieją także dwie inne kwestie, na które chcę zwrócić uwagę przy tej konkretnej formacji.

1) Interwał ma znaczenie

Pamiętasz, jak wspomniałem, że ramy czasowe, które powinieneś stosować zależą od tego, na którym interwale najlepiej respektowane są poziomy.

ramy czasowe, które powinieneś stosować zależą od tego, na którym interwale najlepiej respektowane są poziomy

Powyższy wykres 4-godzinny pokazuje, dlaczego musimy handlować tę formację z wykresu dziennego. Zwróć uwagę, jak rynek w ciągu dnia wybił się ponad opór, ale na interwale dziennym, to wybicie wydaje się jedynie knotem.

Dowodzi to, że interwał dzienny jest najlepszym kandydatem do rozegrania tej konkretnej formacji klina.

2) Natychmiastowy re-test przełamanego poziomu

Dziewięć razy na dziesięć rynek ponownie przetestuje pokonany poziom. Nie zawsze oznacza to jednak, że otrzymamy zaokrąglony re-test.

na powyższym wykresie EURUSD natychmiast przetestowane zostało dawne wsparcie klina jako nowy opór

Zauważ, że na powyższym wykresie EURUSD natychmiast przetestowane zostało dawne wsparcie klina jako nowy opór. Jest to powszechne na rynku z ogromną presją na sprzedaż, gdzie niedźwiedzie przejmują kontrolę w momencie wybicia wsparcia.

Odwrotnie mają się sprawy w przypadku klina zniżkującego na rynku z ogromną presją zakupową.

Podsumowanie

Jak widać, nie ma „uniwersalnego sposobu”, jeśli chodzi o handel w oparciu o kliny wzrostowe i spadkowe. Jednakże dzięki zastosowaniu powyższych zasad i koncepcji, wybicia z tych formacji mogą być bardzo intratne.

Obie formacje mogą być świetnym sposobem na wykrycie odwrócenia na rynku. Podobnie jak w przypadku innych strategii i formacji, które rozgrywamy, istnieją pewne czynniki konfluencji, które należy respektować. Klin zniżkujący i zwyżkujący nie stanowi wyjątku.

Poniżej znajdują się niektóre z ważniejszych kwestii, o których należy pamiętać, gdy zaczniesz samodzielnie handlować bazując na tych formacjach.

  • Klin wzrostowy jest często postrzegany jako formacja szczytowa, podczas gdy klin spadkowy jest najczęściej formacją występującą na dnie
  • Klin musi charakteryzować się trzema dotknięciami z każdej strony, aby można go było uznać za nadający się do handlu
  • Używany interwał czasowy zależy od tego, na którym najlepiej respektowane są oba poziomy tworzące klina
  • Wybicie jest potwierdzone po zamknięciu pod wsparciem klina zwyżkującego i ponad oporem klina zniżkującego
  • Wejście ma miejsce na re-teście przełamanego poziomu i może czasami nastąpić natychmiast, bez zaokrąglonego testu.
  • Typową strategią dla stop lossa jest umieszczenie zlecenie poza ostatnim szczytem lub dołkiem swingu formacji
  • Obszary potencjalnego zysku są określone przez ostatnie maksima lub minima swingu
  • Kliny wzrostowe i spadkowe często przyczyniają się do utworzenia formacji głowy i ramion lub odwróconej głowy z ramionami

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest wzrostowy lub zniżkujący klin?
Wzrostowy lub spadkowy klin jest formacją techniczną, która zwęża się wraz ze spadkiem ceny. Często sygnalizuje dno lub dołek swingu na rynku o tendencji spadkowej.

Co to jest klin wzrostowy lub zwyżkujący?
Klin wzrostowy lub zwyżkujący to formacja techniczna, która zwęża się wraz ze wzrostem ceny. Często sygnalizuje szczyt lub maksimum swingu na rynku w trendzie wzrostowym.

Czy kliny na rynku Forex są opłacalne?
Tak, kliny mogą być niewiarygodnie niezawodne i zyskowne na rynku Forex, jeśli zostaną prawidłowo rozegrane, tak jak wyjaśniam w tym wpisie.

Jak mogę handlować bazując na klinach wzrostowych i spadkowych?
Po pierwsze, przejdź na interwał 4-godzinny lub dzienny. Po drugie, znajdź rynek, który wykazuje tendencję wzrostową lub spadkową. Po trzecie, sprawdź, czy możesz zidentyfikować formację klina, tak jak omówiono w tym poście.

Więcej od Justina Bennetta:


dpaMetodologia Price Action zyskuje sobie coraz większą popularność wśród profesjonalnych, jak i początkujących inwestorów, dlatego też na Comparic.pl znajdziesz sporo wpisów i analiz o tej tematyce. Powyższy artykuł pochodzi z portalu DailyPriceAction.comktórego założycielem jest Justin Bennett – trader, od 2007 roku działający na rynku Forex, a od 2010 przy wykorzystaniu Price Action.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here