Naga Markets



Do warszawskiego sądu trafił właśnie pozew jednego z klientów brokera XTB.  Oczekuje zwrotu ponad 130 tysięcy złotych, które stracił na rzecz instytucji w wyniku kontrowersyjnego zapisu w regulaminie.


Klient kontra XTB

W rozmowie z Pulsem Biznesu Pan Łukasz, bo tak ma na imię poszkodowany zauważył, iż nieprecyzyjny zapis w umowie umożliwił XTB działanie na jego niekorzyść. Sprawcą całego zamieszania jest słowo „może”, które pojawiło się w regulaminie w październiku 2015 roku i dotyczy zamykania transakcji zawartych na CFD po okresie 365 dni od ich otwarcia. XTB „może” zamknąć pozycje po tym okresie, lecz nie oznacza to, iż automatycznie je zamyka.

Zgodnie z oświadczeniem brokera wprowadzenie tego zapisu miało na celu „możliwość modyfikacji zastosowania mechanizmu zamykania pozycji w szczególnych wypadkach, w których zamknięcie pozycji w innym terminie wymagane byłoby szczególnymi okolicznościami, zależnymi od instrumentu bazowego oraz za uprzednim poinformowaniem klienta”.

Sprawa klienta dotyczy jego stratnych transakcji, które instytucja zamknęła wbrew jego woli w okresie listopad 2017 – styczeń 2018 r. na podstawie regulaminu. Cała sprawa nabiera tempa jeśli wziąć pod uwagę, iż XTB jest brokerem „market maker” będąc drugą stroną transakcji swoich klientów, co oznacza, że strata klienta jest czystym zyskiem dla instytucji.

Prawo zobowiązuje brokerów do działania w najlepiej pojętym interesie klienta. Skoro XTB „może” zamykać pozycje po roku, a nie precyzuje, od czego ta decyzja zależy, to nie powinien tego robić w sytuacjach, gdy pozycje są stratne. W ten sposób bowiem nie realizuje interesu klienta, a swój własny — stwierdził poszkodowany.

Broker podkreśla jednak, iż jego mechanizm zamykania pozycji działa tak samo niezależnie od tego czy klient wykazuję zysk czy stratę.

Mechanizm, polegający na zamykaniu pozycji na instrumentach CFD po upływie 365 dni, dotyczy wszystkich klientów i nie stosowaliśmy tu nigdy żadnego rodzaju wyjątków. W naszej ocenie jego zastosowanie wobec pana Łukasza jest zgodne z regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – poinformował Puls Biznesu zarząd XTB.

Klient nie chce iść na ugodę

W grudniu ubiegłego roku (na wniosek klienta) w ramach postępowania interwencyjnego prowadzonego przez Rzecznika Finansowego, XTB zaproponowało Panu Łukaszowi zwrot ok. 30% żądanej przez niego kwoty, co daje równowartość 40 tys. zł i cała sprawa poszłaby w niepamięć. Dlaczego jednak broker poczuł się do zapłaty swojemu klientowi skoro wszystko przebiegło zgodnie z regulaminem?

Propozycji ugody w żaden sposób nie należy interpretować jako uznania zasadności roszczeń pana Łukasza, ani uznawać za przyznanie się spółki do tego, iż w jakimkolwiek stopniu ponosi winę za stratę poniesioną przez klienta w rezultacie zadziałania mechanizmu zamykania pozycji. Strata na rachunku klienta powstała wyłącznie na skutek jego samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Każdorazowo w sytuacji powstania sprawy spornej spółka szacuje koszty związane z przeprowadzeniem takiego postępowania. W przypadku, w którym analiza taka wskazuje na możliwość poniesienia znacznych kosztów, XTB kierując się zasadą ekonomiki postępowania, przedstawia propozycję ugody — oznajmił zarząd XTB.

Jednak Pan Łukasz nie do końca rozumie takie argumentowanie ze strony instytucji:

Trudno zrozumieć na jakiej podstawie XTB oszacował koszty postępowania, skoro nie widzi w zaistniałej sytuacji żadnej odpowiedzialności wynikającej z własnych działań i regulaminu. W przypadku spraw sądowych to przecież przegrany ma obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez zwycięzcę.

Dokąd zmierza spór?

Klient o całej sprawie powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) argumentując, iż mogło dojść do naruszenia przez brokera zbiorowych interesów konsumentów. Na tę chwilę jednak urząd wstrzymuje się udzieleniem konkretnych informacji.

Mieliśmy takie sporadyczne sygnały. Analizujemy je i przyglądamy się sprawie. Będziemy podejmować pewne kroki, ale na razie o nich nie informujemy — powiedziała rzeczniczka prasowa UOKiK, Małgorzata Cieloch.

W ocenie rzecznika Izabeli Dąbrowskiej-Antoniak, dyrektora wydziału klienta rynku bankowo kapitałowego w urzędzie RF, obecny zapis w umowie może prowadzić do powstania konfliktu interesów.

Potencjalnie broker ma możliwości zastosowania tego postanowienia w sytuacji dla niego korzystniejszej lub niezastosowania w mniej korzystnej. XTB co prawda wyjaśniło, że zawsze zamyka pozycje po 365 dniach, jednak w ocenie RF z brzmienia tego zapisu nie wynika, że pozycje są zawsze zamykane i klient może oczekiwać, że niektóre pozycje, szczególnie na jego wniosek mogą zostać utrzymane. Takie sformułowanie w regulaminie XTB może zostać ocenione jako niedozwolone postanowienie umowne, gdyż w zasadzie pozostawia dowolność po stronie XTB, co do skorzystania z opcji zamknięcia pozycji. — uważa rzecznik Izabela Dąbrowska-Antoniak.

Czy w obecnej sytuacji XTB zmieni zapis w regulaminie? Na tę chwilę zarząd powstrzymuje się od komentarza. Poinformowano jedynie, iż na platformie został wprowadzony specjalny komunikat, który ma na celu przypominać klientom o zbliżającym się terminie zamykania pozycji.

Sprawa Pana Łukasza wywoła efekt kuli śnieżnej?

Jak ujawnia XTB w piśmie do RF, w 2017 roku w ten sam sposób zostało zamkniętych 8 tysięcy pozycji u 980 klientów. Jeśli wziąć pod uwagę, iż w roku 2018 była to podobna ilość, a stratę zaksięgowano na połowie rachunków łączna kwota z tego tytułu może sięgać milionów złotych. Czy jeśli Pan Łukasz wygra sprawę doprowadzi to do efektu kuli śnieżnej, a kolejni klienci zaczną się upominać o zwrot środków? Jeśli tak to czy XTB przy kolejnych pozwach również będzie proponować 30% rekompensaty?

Nie przewidujemy składania propozycji zwrotu jakimkolwiek klientom, których pozycje zostały zamknięte w sposób prawidłowy w trybie i na warunkach przewidzianych regulaminem świadczenia usług XTB. W przypadku podobnych roszczeń bądź braku polubownego zakończenia postępowania prowadzonego przez RF XTB będzie dążyć do rozstrzygnięcia sporu przez sądy powszechne – brzmi w podsumowaniu oficjalne stanowisko XTB.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

3 KOMENTARZE

  1. od kiedy zacząłem grac na CFD w xtb zauważyłem że zamykam pozycję i czekam nawet po kilkanaście a nawet po kilkadziesiąt minut… zanim mi zamknà pozycję…. a w tym czasie cały zysk ktory zarobilem mi przepada bo ich brokerzy odpowiednio w tym czasie szybko dokonuja zakupu / sprzedazy akcji… W ostatnich dwóch tygodniach na kilkunastu transakcjach stracilem ponad 100k… Co mam robic…

  2. Oczywiście, może masz jakiś pomysł jak dotrzeć do innych poszkodowanych? Chciałbym im pomóc odzyskać pieniądze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here