Naga MarketsUrząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w związku z otrzymywanymi przez konsumentów skargami na działalności podmiotu Fritz Group SA dotyczącymi opóźnień w realizowaniu zobowiązań finansowych wobec klientów, wydał oficjalne stanowisko w tej sprawie. Wynika z niego, że część działalności, której dotyczą skargi nie jest regulowana przez Komisję, ta postanowiła jednak dokładniej przyjrzeć się działalności podmiotu.


Na oficjalnej stronie Frizt Group znajduje się informacja, że poprzez serwis Fritz Exchange oferuje od ponad 6 lat internetową platformę wymiany walut oraz kantor automatyczny, pozwalający w tym momencie wymieniać 11 różnych walut.

KNF przypomina, że: „Fritz Group SA jest krajową, hybrydową instytucją płatniczą, tj. podmiotem, który zgodnie z przepisami ustawy o usługach płatniczych uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej, wykonującym oprócz usług płatniczych inną działalność gospodarczą”

Na podstawie powyższych kantor może przyjmować wpłaty gotówkowe i dokonywać wypłat, jak i realizować transakcje płatnicze (w tym transfer środków pieniężnych). Tak jak wspomniano we wstępie, skargi konsumentów dotyczą innej działalności Grupy, która nie stanowi w świetle obowiązujących przepisów świadczenia usług płatniczych – mowa o kantorze wymiany walut.

Działalność ta polega co do zasady na bezgotówkowym przyjmowaniu środków od zlecającego wymianę walutową i udostępnianiu mu w zamian równowartości tych środków w innej walucie, stosownie do ustalonych przez kantor kursów. Przy tego typu transakcjach kantor nie świadczy usługi płatniczej, a w szczególności nie pośredniczy w tych transakcjach, lecz jest ich stroną (odbiorcą płatności lub płatnikiem). Z tych względów działalność ta nie podlega przepisom ustawy o usługach płatniczych, a tzw. kantory internetowe nie podlegają w tym zakresie nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego” – tłumaczy KNF w oficjalnym komunikacie.

Komisja potwierdza, że zgłaszane nieprawidłowości i opóźnienia w realizacji zleceń dotyczą nieregulowanej części działalności. UKNF podjął jednak kroki weryfikacyjne chcąc sprawdzić, czy Fritz Group nadal spełnia wymogi stojące przed krajową instytucją płatniczą.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here