Naga Markets



Kino Polska TV miało 27,24 mln zł zysku netto, 35,11 mln zł zysku EBIT w 2020 r.Kino Polska TV odnotowało 27,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 18,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

InvestCuffs

Kino Polska TV przedstawia swoje wyniki finansowe

“W 2020 roku, wyjątkowym i trudnym dla gospodarki z powodu światowej pandemii COVID-19, skutecznie realizowaliśmy strategię rozwoju Grupy Kino Polska TV. Dzięki zdywersyfikowanej strukturze przychodów byliśmy odporni na zawirowania rynku reklamy i mogliśmy się intensywnie rozwijać. Rosły nasze przychody na rynkach międzynarodowych, co jest jednym z naszych celów strategicznych. Zwiększyła się oglądalność naszych kanałów, co przełożyło się na większe wpływy z reklam. Stopklatka skończyła rok z zyskiem, a dzięki zbudowanej skali może osiągać pozytywne wyniki w przyszłości. Mocniej zaangażowaliśmy się w obszar digital, czego efektem jest niedawne uruchomienie usługi streamingowej Filmbox+. Jednocześnie, w roku pełnym wyzwań, mocno kontrolowaliśmy koszty, co w połączeniu z większymi przychodami przełożyło się na wyraźny wzrost zysku netto” – powiedział prezes Bogusław Kisielewski, cytowany w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują




“Dziś stoimy na solidnych fundamentach do dalszego wzrostu. Najważniejsze segmenty naszej działalności notują wysoką, dodatnią rentowność. Również wpływ pandemii na rynek reklamowy jest dziś mniejszy niż rok temu, dlatego z optymizmem patrzymy w przyszłość” – dodał.

Zysk operacyjny wyniósł 35,11 mln zł wobec 26,1 mln zł zysku rok wcześniej, zaś wynik EBITDA: 88,5mln zł (+14,2% r/r). Marża EBITDA w 2020 r. sięgnęła 41,8%, tj. 3,3 pkt proc. więcej niż rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 211,81 mln zł w 2020 r. wobec 201,59 mln zł rok wcześniej.

“W 2020 r. łączne przychody Grupy Kino Polska TV wyniosły 211,8 mln zł (+5,1% r/r). Grupa stabilnie rozwija się zarówno na rynkach międzynarodowych, gdzie dynamika wzrostu przychodów sięgnęła 4,3% r/r, jak i w kraju, gdzie odnotowano przychody wyższe o 5,5% r/r. Sprzedaż reklam przyniosła 76,7 mln zł, tj. o 11,2% więcej niż rok wcześniej, pomimo wyraźnego spowolnienia na rynku reklamowym w pierwszej połowie ubiegłego roku, wywołanego pandemią COVID-19. Wyższe przychody ze sprzedaży reklam odnotował zarówno segment kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne (+31,1% r/r), jak i kanały marki Kino Polska (+19,6% r/r), a także Stopklatka (5,8% r/r) oraz Zoom TV (+4,6% r/r)” – czytamy w komunikacie.

Przychody z emisji rosły w tempie 10% rocznie i wyniosły 112,9 mln zł. Złożyły się na to głównie rosnące wpływy z emisji kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych, przede wszystkim na rynkach międzynarodowych, tj. w Czechach, Słowacji, Rumunii i na Węgrzech. Udział przychodów Grupy pochodzących z rynków międzynarodowych utrzymał się na zbliżonym poziomie jak w zeszłym roku i stanowił 36,6% całkowitych przychodów, podano także.

Oglądalność kanałów grupy w okresie od stycznia do końca 2020 r. wyniosła 2,3% (SHR%, all 16-49, live), co oznacza wzrost o 16,8% r/r.

“Grupa Kino Polska TV nieustannie inwestuje w atrakcyjną, dopasowaną do oczekiwań widzów ofertę programową, co przekłada się na rosnącą oglądalność kanałów. W 2020 roku udział kanałów Grupy w oglądalności widowni komercyjnej wyniósł 2,30% (SHR%, all 16-49, live) i był o blisko 17% większy niż rok wcześniej. Udział kanału Stopklatka w oglądalności w ubiegłych dwunastu miesiącach wyniósł 1,09% (SHR%, all 16-49, live) i zwiększył się o 13,5% rok do roku. Udział kanału Zoom TV w tym rynku wyniósł 0,57% (SHR%, all 16-49, live) i był większy o 7,5% rok do roku. Wzrosty zanotowały też kanały Kino Polska (+36% r/r), Kino Polska Muzyka (+50% r/r) oraz Kino TV (+13,3% r/r)” – zakończono w informacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 20,59 mln zł wobec 9,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here