Akcje KGHM

kghm_logoKGHM Polska Miedź S.A. jest polską firmą z ponad 50-letnią tradycją. Spółka powstała w 1961 r. Od września 1991 r. jest spółką akcyjną. Od lipca 1997 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do 22 grudnia 2009 r. były notowane w postaci kwitów depozytowych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2 000 000 000 PLN i dzieli się na 200 000 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 PLN każda. Jedna akcja odpowiada jednemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu. Misją firmy jest dołączenie do grupy dużych, globalnych producentów miedzi poprzez zwiększenie produkcji miedzi do ok. 700 tys. ton.

Produkcja KGHM Polska Miedź S.A. to zintegrowany technologicznie proces. Polega to na tym, że produkt końcowy jednej fazy technologicznej stanowi półprodukt wykorzystywany w kolejnej fazie. Firma ma swoje kopalnie. Ruda miedzi wydobywana w kopalniach jest transportowana do zakładów przeróbki. Następnie w zakładach przeróbki następuje proces wzbogacania. W wyniku tego procesu powstaje koncentrat miedzi, który jest dostarczany do hut. W hutach koncentrat jest przetapiany i rafinowany ogniowo na miedź anodową, która jest przerabiana w procesie rafinacji elektrolitycznej na katody miedziane. Z katod produkuje się walcówkę oraz wlewki okrągłe. Natomiast szlam anodowy, powstający w procesie elektrorafinacji miedzi, jest surowcem wyjściowym do produkcji metali szlachetnych.