Naga Markets


“W dniu 17 kwietnia 2019 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął uchwałę, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2018, w kwocie 2 025 005 484,23 PLN, poprzez przekazanie całości wypracowanego zysku na kapitał zapasowy Spółki” – poinformowała spółka w komunikacie.

Rekomendacja Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. jest wynikiem analizy aktualnych możliwości finansowych Spółki, w kontekście wdrażanego programu inwestycyjnego, zdefiniowanego w zweryfikowanej Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023. Propozycja Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. jest zgodna z obowiązującą Polityką Dywidendową KGHM Polska Miedź S.A. zakładającą zachowanie równowagi pomiędzy poziomem wypłacanej dywidendy a możliwościami efektywnego inwestowania Spółki w warunkach aktualnego poziomu zadłużenia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Powyższy wniosek Zarządu uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM w środę zyskuje na GPW niespełna 1% i testuje okolice tegorocznych maksimów na wysokości 112 złotych za akcję.


Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here