Naga MarketsKGHM, Huta Miedzi GłogówPrzychody grupy KGHM wyniosły 5,739 mld zł wobec 5,871 mld zł przed rokiem i wobec 5,562 mld zł oczekiwanych przez rynek. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł – według wyliczeń PAP Biznes – 684 mln zł. Oczekiwania kształtowały się na poziomie 498 mln zł zysku.


KGHM S.A. jest liderem w produkcji miedzi i srebra. Spółka prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. Firma skupia się na wydobyciu rud, produkcji miedzi i innych metali nieżelaznych. KGHM wydobywa i przetwarza cenne zasoby naturalne takie jak: miedź, srebro i inne metale

Cytaty:

Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych: „Wyniki Grupy Kapitałowej są satysfakcjonujące. W Polsce zwiększenie przychodów wynika z wyższego wolumenu sprzedaży miedzi. Za granicą znaczący wpływ na poprawę wyników miał wzrost przychodów DMC, związany z kontraktem realizowanym w Wielkiej Brytanii.”

Zobacz także: Dino Polska – Blisko 100 mln złotych zysku netto w 2018 roku

Inne dane z raportu:

  • Ogólne zadłużenie grupy na koniec 2018 r. wyniosło 7,95 mld zł (wzrosło ono w stosunku do końca 2017 r. o 793 mln zł (+11%). Głównym powodem był wzrost kursu USD/PLN.
  • Na koniec czwartego kwartału stosunek długu netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA wyniósł 1,6 wobec 1,3 na koniec 2017 r.
  • W 2018 roku nakłady inwestycyjne rzeczowe KGHM Polska Miedź wyniosły 2,13 mld zł i były ok. 20 proc. niższe od budżetu.
  • Jednostkowy skorygowany zysk EBITDA spółki KGHM Polska Miedź w czwartym kwartale wyniósł 828 mln zł wobec 961 mln zł rok wcześniej. Przychody spółki wyniosły 4,44 mld zł, a zysk netto wyniósł 595 mln zł.
  • KGHM International – spółka zależna KGHM, właściciel m.in. kopalni Victoria i Ajax w Kanadzie oraz Robinson w USA – wypracowaa w czwartym kwartale 194 mln zł skorygowanego zysku EBITDA w stosunku do 252 mln zł w ubiegłym roku. Przychody spółki kształtowały się na poziomie 809 mln zł, a zysk netto wyniósł 193 mln zł.
  • W całym 2018 roku grupa KGHM miała 4,972 mld zł skorygowanej EBITDA (spadek o 13,6% rok do roku) przy przychodach na poziomie 20,526 mld zł (wzrost o 0,8%. rok do orku). Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 1,657 mld zł w stosunku do 1,568 mld zł w 2017 r.

Sytuacja techniczna na wykresie

W ostatnich tygodniach mogliśmy obserwować wybicie z kilkumiesięcznej konsolidacji (obszar zaznaczony na zielono). Aktualnie jesteśmy w trakcie korekty, kurs akcji KGHM zbliża się do górnego ograniczenia wybitej konsolidacji. Okolice poziomu 98,75 zł powinny stanowić w tej chwili wsparcie. Jeżeli zostanie ono wybronione, potwierdzi to kierunek wzrostowy. W innym wypadku mogą nas czeka spadki nawet do poziomu 91,85 zł.

Wykres akcji KGHMConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here