Naga Markets


KGHM, Huta Miedzi GłogówPrzychody grupy KGHM wyniosły 5,739 mld zł wobec 5,871 mld zł przed rokiem i wobec 5,562 mld zł oczekiwanych przez rynek. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł – według wyliczeń PAP Biznes – 684 mln zł. Oczekiwania kształtowały się na poziomie 498 mln zł zysku.


KGHM S.A. jest liderem w produkcji miedzi i srebra. Spółka prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. Firma skupia się na wydobyciu rud, produkcji miedzi i innych metali nieżelaznych. KGHM wydobywa i przetwarza cenne zasoby naturalne takie jak: miedź, srebro i inne metale

Cytaty:

Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych: „Wyniki Grupy Kapitałowej są satysfakcjonujące. W Polsce zwiększenie przychodów wynika z wyższego wolumenu sprzedaży miedzi. Za granicą znaczący wpływ na poprawę wyników miał wzrost przychodów DMC, związany z kontraktem realizowanym w Wielkiej Brytanii.”

Zobacz także: Dino Polska – Blisko 100 mln złotych zysku netto w 2018 roku

Inne dane z raportu:

  • Ogólne zadłużenie grupy na koniec 2018 r. wyniosło 7,95 mld zł (wzrosło ono w stosunku do końca 2017 r. o 793 mln zł (+11%). Głównym powodem był wzrost kursu USD/PLN.
  • Na koniec czwartego kwartału stosunek długu netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA wyniósł 1,6 wobec 1,3 na koniec 2017 r.
  • W 2018 roku nakłady inwestycyjne rzeczowe KGHM Polska Miedź wyniosły 2,13 mld zł i były ok. 20 proc. niższe od budżetu.
  • Jednostkowy skorygowany zysk EBITDA spółki KGHM Polska Miedź w czwartym kwartale wyniósł 828 mln zł wobec 961 mln zł rok wcześniej. Przychody spółki wyniosły 4,44 mld zł, a zysk netto wyniósł 595 mln zł.
  • KGHM International – spółka zależna KGHM, właściciel m.in. kopalni Victoria i Ajax w Kanadzie oraz Robinson w USA – wypracowaa w czwartym kwartale 194 mln zł skorygowanego zysku EBITDA w stosunku do 252 mln zł w ubiegłym roku. Przychody spółki kształtowały się na poziomie 809 mln zł, a zysk netto wyniósł 193 mln zł.
  • W całym 2018 roku grupa KGHM miała 4,972 mld zł skorygowanej EBITDA (spadek o 13,6% rok do roku) przy przychodach na poziomie 20,526 mld zł (wzrost o 0,8%. rok do orku). Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 1,657 mld zł w stosunku do 1,568 mld zł w 2017 r.

Sytuacja techniczna na wykresie

W ostatnich tygodniach mogliśmy obserwować wybicie z kilkumiesięcznej konsolidacji (obszar zaznaczony na zielono). Aktualnie jesteśmy w trakcie korekty, kurs akcji KGHM zbliża się do górnego ograniczenia wybitej konsolidacji. Okolice poziomu 98,75 zł powinny stanowić w tej chwili wsparcie. Jeżeli zostanie ono wybronione, potwierdzi to kierunek wzrostowy. W innym wypadku mogą nas czeka spadki nawet do poziomu 91,85 zł.

Wykres akcji KGHMtokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here