Naga Markets


logo kghmZgodnie z raportem wydanym 14 listopada przez jednego z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie, spółki KGHM – grupa odnotowała 363 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 roku. To wynik słabszy o prawie 40 procent w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku


Zgodnie z wczorajszym raportem, zysk netto ze sprzedaży wyniósł 647 mln zł wobec 864 mln zł zysku rok wcześniej, natomiast skonsolidowany wynik netto wyniósł w trzecim kwartale 365 mln zł i był o 40% niższy niż rok wcześniej. Jak czytamy w raporcie: “Różnica wynika głównie z niższych wyników operacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. oraz wyższego podatku dochodowego“.

Skorygowana EBITDA wyniosła 1 225 mln zł wobec 1 414 mln zł rok wcześniej a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 364 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 4 774 mln zł rok wcześniej.


Inwestuj w akcje na GPW z prowizją 0,2% min. 2,99 PLN oraz w akcje zagraniczne z prowizją 0,12% min. 4,99 USD/EUR. Sprawdź konto demo oraz konto rzeczywiste w XTB.

Wiceprezes ds. finansowych Katarzyna Kreczmańska-Gigol skomentowała wyniki pisząc:”Wyniki grupy kapitałowej są satysfakcjonujące. W Polsce zwiększenie przychodów wynika z wyższego wolumenu sprzedaży miedzi. Za granicą znaczący wpływ na poprawę wyników miał wzrost przychodów DMC, związany z kontraktem realizowanym w Wielkiej Brytanii“. Warto również dodać, że grupa kapitałowa KGHM zwiększyła przychody o 590 mln zł rok do roku.

W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. spółka miała 973 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1655 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 14 787 mln zł w porównaniu z 14 487 mln zł rok wcześniej, a w ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 1 430 mln zł wobec 1 850 mln zł zysku rok wcześniej.

Sytuacja na spółce

Spółka z perspektywy D1 znajduje się na górnym ograniczeniu kanału spadkowego, widocznego od maja tego roku. Wykres porusza się między przedziałami cenowymi 97 zł a 82 zł, co sprawia, że najważniejsze wsparcia i oporowy są dość dobrze widoczne. Na chwilę obecną póki spółka nie przekroczy poziomu dolnego lub górne ograniczenia – oczekiwane będzie raczej wahanie w wymienionym już zakresie. Dopiero pokonanie sfery 101 zł za akcję otworzy spółce drogę do dalszych wzrostów z potencjałem testu kolejnego ograniczenia na poziomie 113,5 zł.

wykres KGHM D1 15.11.2018
KGHM D1 15.11.2018, Źródło: XStation5

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here