Naga MarketsKGHM odwróci część odpisów związanych z aktywami zagranicznymiKGHM Polska Miedź przeprowadził testy na utratę wartości kluczowych aktywów zagranicznych, które wykazały zasadność odwrócenia części odpisów, podała spółka.

„W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za pierwsze półrocze zakończone 30 czerwca 2021 r., dokonana wycena wartości udziałów w spółce holdingowej Future 1 Sp. z o.o. posiadającej pośrednio 100% udziałów w KGHM International Ltd., wskazała na zasadność odwrócenia części dokonanych w latach ubiegłych odpisów w kwocie 1 010 mln zł oraz wzrost wartości odzyskiwalnej salda pożyczek udzielonych na finansowanie wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M. o kwotę 1 585 mln zł” – czytamy w komunikacie.Natomiast w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadzona wycena wykazała zasadność odwrócenia części dokonanego w latach ubiegłych odpisu dotyczącego salda pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda S.C.M. w wysokości 1 655 mln zł (435 mln USD przeliczone według kursu średniego NBP na dzień 30 czerwca 2021 r.) oraz odwrócenie dokonanego w latach ubiegłych odpisu dotyczącego aktywów kopalni Robinson w kwocie 39 mln zł (10 mln USD przeliczone według kursu średniego NBP na dzień 30 czerwca 2021 r.).

„Wartość odzyskiwalna zagranicznych aktywów górniczych grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. została ustalona przede wszystkim w oparciu o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych generowanych przez poszczególne aktywa, w której wzięto pod uwagę m.in. aktualne ścieżki rynkowych prognoz cenowych poszczególnych surowców oraz założenia techniczno-ekonomiczne w zakresie długości życia kopalni, wolumenów produkcji, zasobności złóż, kosztów operacyjnych oraz nakładów inwestycyjnych” – wskazano także.

Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2021 r., których publikacja jest planowana na 17 sierpnia 2021 r., zastrzeżono.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 23,63 mld zł skonsolidowanych przychodów.Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

invest

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here