Naga MarketsKGHM, Huta Miedzi GłogówKGHM Polska Miedź odnotował 702 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 969 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KGHM podsumowuje finansowo pierwszą połowę roku

Zysk netto ze sprzedaży wyniósł 1 140 mln zł wobec 1 405 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA sięgnęła 2 651 mln zł wobec 2 732 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 10 948 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 11 228 mln zł rok wcześniej.

“Zmniejszenie przychodów dotyczy przede wszystkim spadku przychodów ze sprzedaży miedzi o 370 mln zł oraz usług o 188 mln zł przy wzroście przychodów ze sprzedaży srebra o 219 mln i złota o 121 mln zł” – czytamy w raporcie.

Te artykuły również Cię zainteresują

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w okresie I półrocza 2020 r. wyniosły – 1 825 mln zł i obejmowały głównie wydatki na nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wysokości 1 581 mln zł, wydatki na objęcie udziałów we wspólnych przedsięwzięciach w wysokości 207 mln zł, wydatki na aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń i innych obiektów technologicznych w wysokości 22 mln zł oraz udzielone zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 25 mln zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 747 mln zł wobec 1227 mln zł zysku rok wcześniej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here