Naga MarketsKGHM miał 1 366 mln zł zysku netto, 2 608 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.KGHM Polska Miedź odnotował 1 366 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 692 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KGHM przedstawia swoje wyniki finansowe

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 1 775 mln zł wobec 813 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 2 608 mln zł wobec 1 129 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
“W pierwszym kwartale tego roku KGHM zanotował najwyższe od czasu akwizycji aktywów zagranicznych grupy, tj. od 2012 roku, poziomy zysku operacyjnego grupy i spółki. Najwyższa historycznie, w ujęciu kwartalnym, okazała się także marża EBITDA, która sięgnęła 34%” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

EBITDA kopalni Sierra Gorda wzrosła ponad sześciokrotnie, osiągając poziom 643 mln zł na udziale KGHM, podkreślono.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 745 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 5 299 mln zł rok wcześniej.

“Wzrost kwartalnych przychodów grupy o 27%, w relacji do I kwartału 2020 roku, do poziomu 6 745 mln zł, związany był ze wzrostem notowań podstawowych produktów. Stało się tak pomimo korekty przychodów z tytułu instrumentów pochodnych, oraz mniej korzystnego kursu walutowego USD/PLN” – czytamy dalej.

Wyższa o 6,6% od ubiegłorocznej produkcja miedzi w Grupie KGHM, osiągająca na koniec I kwartału 186 tys. ton, wynikała z większej dostępności wsadu, wyższej dyspozycyjności ciągów technologicznych, wyższych uzysków i lepszej jakości rudy. W segmencie operacyjnym aktywów polskich nastąpiła poprawa parametrów wydobywczych w obszarze Głogów Głęboki Przemysłowy.

“W wyniku wzrostu wartości podatku od wydobycia niektórych kopalin nastąpił wzrost kosztu C1 w KGHM Polska Miedź (koszt C1 bez podatku był niższy o 12,6%, głównie z uwagi na wyższą wycenę produktów ubocznych, tj. srebra i złota). Z kolei zmniejszenie kosztu C1 Sierra Gorda o 19% w relacji do ubiegłego roku, było efektem wyższych przychodów ze sprzedaży metali towarzyszących, a także zwiększenia produkcji i sprzedaży miedzi” – podano także.

invest

“Jesteśmy naprawdę dumni z wyników naszej pracy. Szczególnie teraz, gdy świętujemy 60-lecie powstania KGHM. Strategiczne znaczenie miedzi, surowca niezbędnego w elektromobilności, energetyce odnawialnej czy medycynie rysuje przed nami długofalową perspektywę. Pokazują to również nasze wyniki za pierwszy kwartał. Podkreślam, że te efekty osiągamy w warunkach epidemii COVID-19, gdy wiele branż gospodarki doświadcza negatywnych skutków lockdownu. KGHM konsekwentnie buduje pozycję globalnego czempiona” – skomentował prezes Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 975 mln zł wobec 399 mln zł zysku rok wcześniej.

KGHM poszukuje inwestorów dla kopalni Franke w Chile i Carlota w USA

KGHM Polska Miedź rozesłał materiały informacyjne do firm potencjalnie zainteresowanych nabyciem kopalni Franke w Chile oraz kopalni Carlota w USA, podała spółka.

“W dniu 10 maja 2021 r. zarząd KGHM Polska Miedź S.A. rozesłał materiały informacyjne (teasery inwestycyjne) do firm potencjalnie zainteresowanych nabyciem zagranicznych aktywów górniczych wchodzących w skład grupy kapitałowej KGHM International Ltd. – kopalni Franke zlokalizowanej w Chile oraz kopalni Carlota zlokalizowanej w zachodniej części USA” – czytamy w raporcie.

W I kw. 2021 r. produkcja miedzi płatnej za granicą wyniosła:

– Sierra Gorda: 22,9 tys. ton (wartość dla 55% udziałów); Po osiągnięciu zwiększonych zdolności przerobowych w 2020 r. Sierra Gorda w dalszym ciągu koncentrowała się na pracach optymalizacyjnych, zarówno w zakresie technicznym, jak i kosztowym.

– Robinson: 11,9 tys. ton;

– Carlota: 1,2 tys. ton;

– Franke: 2,6 tys. ton;

– Zagłębie Sudbury: 0,5 tys. ton, podano także.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 23,63 mld zł skonsolidowanych przychodów.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here