Akcje Kernel

kernel-holding-sa-lon-kerKernel jest jedną z największych spółek branży rolniczej na Ukrainie. Spółka Kernel zajmuje się wytwarzaniem, rafinowaniem, butelkowaniem, sprzedażą oleju słonecznikowego butelkowanego i luzem w kraju i na świecie. W ramach działalności zajmuje się również uprawą, pozyskiwaniem, przeładunkiem oraz międzynarodową sprzedażą zbóż i nasion oleistych. Spółka posiada dużą bazę aktywów. Wyróżnić można największą sieć elewatorów na Ukrainie czy zakłady przemiału nasion oleistych w obszarach uprawy słonecznika na Ukrainie i w Rosji.

Działalność produkcyjna wiążą się z użytkowaniem należących do jednego z największych na świecie areałów, który znajduje się na żyznych glebach Ukrainy. Spółka rozpoczęła swoją działalność w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia od eksportu ukraińskich produktów rolnych. W 2007 r. przeprowadzono pierwszą ofertę publiczną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, co pozwoliło nowym akcjonariuszom na inwestowanie swoich kapitałów w rozwój Spółki.