Naga MarketsKCI S.A. jest spółką giełdową tworzącą grupę kapitałową, której działalność skoncentrowana jest w dwóch obszarach: w segmencie nieruchomościowym, opartym o posiadane kompleksy przy ul. Romanowicza oraz ul. Wrocławskiej w Krakowie, oraz w segmencie medialnym, zbudowanym wokół tytułów prasowych, takich jak “Rzeczpospolita” i “Gazeta Giełdy Parkiet”. Spółka właśnie opublikowała raport za II kwartał. Poniżej najważniejsze szczegóły z raportu.

Spółka odnotowała 2,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kwartale. 2018 r. wobec 0,31 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 3,41 mln zł wobec 0,27 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody i zyski sięgnęły 29,53 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 29,72 mln zł rok wcześniej.

Od początku roku spółka miała 3,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 0,95 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 54,48 mln zł w porównaniu z 59,3 mln zł rok wcześniej.

“Pozycje rachunku zysków i strat grupy w zakresie realizowanych przychodów zasadniczo zdominowane są działalnością Grupy Gremi Media S.A., która prowadząc regularną działalność mediową (sprzedaż prasy, ogłoszeń, e-wydań, dostępów do treści) wnosi największy wkład w kategorię przychodów ze sprzedaży towarów i usług (przychody te stanowią aż 92% wszystkich przychodów i zysków całej grupy kapitałowej KCI S.A.). Dotyczy to zarówno I półrocza 2018, jak i analogicznego okresu w roku ubiegłym. Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo ok. 6,7% spadku przychodów we wspomnianej wcześniej kategorii ‘przychody ze sprzedaży towarów i usług’, grupa zdołała w jeszcze większym stopniu ograniczyć koszty operacyjne (13,9%) co w efekcie przełożyło się na realizację blisko 9-krotnie wyższego zysku z działalności operacyjnej, wynoszącego 3 878 tys. zł. Niewątpliwie główną przyczyną jest konsekwencja Gremi Media S.A. w realizacji przyjętych założeń biznesowych i silna dyscyplina kosztowa, jednak zauważyć też należy, że również wyniki jednostkowe spółki dominującej były w tym zakresie pozytywne (913 tys. zł zysku operacyjnego). Korekta o podatek dochodowy (-353 tys. zł) skorygowała ostateczny wynik finansowy netto grupy kapitałowej KCI S.A. do poziomu zysku wynoszącego 3 525 tys. zł” – napisano w raporcie.

Sytuacja na wykresie

Spółka od lipca ubiegłego roku traci na wartości. W tym czasie dobrze respektowane są krawędzie kanału spadkowego. Publikacja wyników nie wywołała ożywienia, wydaje się więc, że cena powinna spadać w kierunku ostatniego dołka.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here