Naga MarketsKarat Recy­kling S.A. działa na pol­skim rynku od 2003 roku, poma­ga­jąc chro­nić śro­do­wi­sko natu­ralne przez roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów zwią­za­nych z odpa­dami. Spółka zajmuje się głównie recy­klingiem urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych i prze­twa­rza­niem odpadów do ponow­nego wyko­rzy­sta­nia. Obecnie Karat Recykling S.A. prowadzi emisję i planuje pozyskać 3 424 000 zł na budowę dru­giej linii pro­duk­cyj­nej i zwięk­sze­nie mocy pro­duk­cyj­nej przed­się­bior­stwa do 3000 ton/rocz­nie elek­tro­od­pa­dów.

Te artykuły również Cię zainteresują
Karat Recykling S.A. działa na polskim rynku od 2003 roku. Głównym przedmiotem działalności firmy jest recykling elektroodpadów. Prowadzi recykling AGD – zużytego elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz RTV – elektronicznego sprzętu radiowo-telewizyjnego. Oferuje także obsługę prawną i doradztwo w zakresie recyklingu zużytego sprzętu i ochrony środowiska.

– Nasz plan rozwoju zakłada debiut na rynku NewConnect. Uważamy to za naturalny kierunek dalszego rozwoju i planujemy, że wejście naszej spółki na giełdę będzie możliwe już na przełomie 2021 i 2022 r. Docelowo chcielibyśmy pozyskać do 3 424 000 zł m.in. na realizację inwestycji w postaci zakupu urządzeń i naszym celem jest budowa drugiej linii produkcyjnej. Dążymy do zwiększenia mocy produkcyjnej przedsiębiorstwa do 3 tys. ton rocznie elektroodpadów. Teraz przetwarzamy około 1,4 tys. ton rocznie – komentował Dawid Karallus, Prezes Zarządu Karat Recykling S.A.

Oprócz miedzi, spółka pozyskuje również inne surowce i metale, takie jak: srebro, aluminium czy stal, a także tworzywa sztuczne, które są wykorzystywane w dalszym procesie produkcyjnym przez inne firmy.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazykurs zloty | notowania oncoarendi | s&p 500 | ethereum kurs | akcje wig20 | prognozy btc | komentarze gieldowe |Conotoxia

invest

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here