XTB

Kalkulator Zysku i Ryzyka

Kalkulator zysku i ryzyka (stosunku RR) pomaga określić najlepsze potencjalne punkty wyjścia z pozycji oraz stosunek RR w oparciu o zniesienia Fibonacciego liczone na długości lokalnych minimów i maksimów. Jest to bardzo istotne narzędzie pozwalające określić potencjalne ryzyko przed wejściem w pozycje.

Nie zaleca się wchodzenia w pozycji gdy stosunek RR jest mniejszy niż 2.0.

  • Cena A – w przypadku trendu spadkowego jest szczytem, w przypadku wzrostowego dołkiem
  • Cena B – w przypadku trendu spadkowego jest dołkiem, w przypadku wzrostowego szczytem
  • Cena C – obecne notowania instrumentu