Kalkulator Pivot Points

Kalkulator Pivot Points

Pivot Points to wskaźnik oparty na cenie używany do określania wsparć i oporów oraz ogólnego sentymentu. Do kalkulacji PP wykorzystuje się ekstrema (high-low) oraz zamknięcie dnia lub sesji wyciągając średnią z tych trzech wartości. Sam Pivot Point traktowany jest jako swego rodzaju oś. Przyjmuje się, iż dopóki cena porusza się powyżej Pivot Point, sentyment jest byczy, a kiedy cena porusza się poniżej Pivot Point, sentyment jest niedźwiedzi.

Floor Pivot Points

Standardowe Floor Pivot Points obliczane są według formuły:

  • PP = (High + Low + Close) / 3

Z uzyskanego w ten sposób Pivot Point możemy uzyskać także wartości potencjalnych wsparć (S) i oporów (R) na najbliższą sesję lub dzień. Obliczamy je według formuły:

  • R3 = H + 2x (PP – L)
  • R2 = PP + (R1 – S1)
  • R1 = PP + (PP – low)
  • PP = High + Low + Close) / 3
  • S1 = PP – (High – PP)
  • S2 = PP – (R1 – S1)
  • S3 = L – 2x (H – PP)

Poza standardowymi Pivot Points (tzw. “Floor”, ponieważ mają korzenie na parkietach giełdowych) wyróżniamy także Woodie’s, Camarilla oraz DeMark’s Pivot Points.

Woodie’s Pivot Points

Różnią się one od odmiany Floor tym, że zamiast zamknięcia poprzedniej sesji lub dnia brane jest pod uwagę otwarcie aktualnej sesji lub aktualnego dnia. Zatem formuła dla PP wygląda w ten sposób: PP = (H + L + (dzisiejsze otwarcie x2)) /4. Proszę zwrócić uwagę, że w owej metodzie kalkulacji PP duży nacisk położony został na aktualne otwarcie.

Do kalkulacji wsparć i oporów użyto tutaj także formuły Range = High – Low. I tak oto otrzymujemy następujące wzory:

R4 = R3 + RANGER3 = H + 2 * (PP – L); lub R3 = R1 + RANGER2 = PP + RANGER1 = (2 * PP) – LOWPP = (HIGH + LOW + (dzisiejszy  OPEN * 2)) / 4S1 = (2 * PP) – HIGHS2 = PP – RANGES3 = L – 2 * (H – PP); lub S3 = S1 – RANGES4 = S3 – RANGE

Camarilla Pivot Points

Formuła dla Camarilla Pivot Points jest nieco inna niż w przypadku odmiany Floor i wykorzystuje wartość Range = High – Low. Sam Pivot Point mierzony jest identycznie, różnice natomiast występują w przypadku wsparć i oporów.

R4 = Close + RANGE × 1.1/2R3 = Close + RANGE × 1.1/4R2 = Close + RANGE × 1.1/6R1 = Close + RANGE × 1.1/12PP = High + Low + Close) / 3S1 = Close – RANGE × 1.1/12S2 = Close – RANGE × 1.1/6S3 = Close – RANGE × 1.1/4S4 = Close – RANGE × 1.1/2

DeMark’s Pivot Points

Inną popularną odmianą Pivot Points to DeMark’s Pivot Points. Poziomy PP DeMark’a są warunkowe i zawierają tylko dwa poziomy:

R1 = X/2 – LS1 = X/2 – H

Przy czym X zależne jest od relacji Open do Close, czyli kolokwialnie mówiąc, czy świeca jest wzrostowa czy spadkowa czy formuje Doji.

Jeżeli: Close < Open, wtedy:  X = (H + (L * 2) + C) <- dla spadkówJeżeli Close > Open, wtedy: X = ((H * 2) + L + C) <- dla wzrostówJeżeli Close = Open, wtedy X = (H + L + (C * 2)) <- dla Doji

Słowem komentarza:

Pivot Point’s to bardzo dobry wskaźnik pomagający traderom uschematyzować trading w trakcie dnia czy sesji. Wskazuje potencjalnie wrażliwe poziomy, na których możemy oczekiwać zmian w tendencji ceny charakteryzujących się specyficzną Price Action. Warto jednak mieć na uwadze, że poziomy wyznaczone przez wskaźniki Pivot Points mają charakter orientacyjny i same w sobie nie są sygnałami absolutnymi. Warto szukać potwierdzeń dla uzyskanych dzięki powyższym formułom poziomów, np. wspomniana  Price Action czy wskaźniki oscylujące mogą być bardzo pomocne. Używając PP należy także uważać na czas jakim się operuje. Ponieważ dzienne High, Low, Open, Close zależą od strefy czasowej, jaką przyjmiemy. W ten sposób wartości PP oraz wsparć i oporów wyznaczonych w oparciu o PP mogą być różne w różnych przypadkach. Jest to bardzo istotne w świetle opinii, jakoby siła Pivot Points leżała w ich popularności. Jeśli profesjonalni traderzy ich używają i na ich podstawie podejmują decyzje inwestycyjne, to automatycznie miejsca te skupiają nadzwyczajny wolumen zleceń mogący pchnąć lub odbić cenę. Łatwo zatem wyobrazić sobie w jakim położeniu znajdzie się trader, który błędnie wyznaczy owe miejsca.

To również powinieneś wiedzieć o pivot points:

Zachęcam do zapoznania się także z innymi narzędziami dostępnymi w portalu: