Conotoxia

Kalendarz ekonomiczny | Kalendarz forex

Każdy doświadczony trader zdaje sobie doskonale sprawę z faktu, że kalendarz makroekonomiczny jest jednym z jego największych przyjaciół. Kalendarz ekonomiczny ostrzega przed potencjalnym nadmiarem płynności w związku z publikacją istotnych danych makroekonomicznych lub jej brakiem w trakcie świąt bankowych w najważniejszych dla rynku gospodarkach. Kalendarz forex i jego dane wpływają również na kurs euro, dolara oraz innych walut.

Aktualizowany na bieżąco Kalendarz Ekonomiczny obsługiwany jest przez Investing.com Polska.

Każdy kalendarz posiada taki sam układ:

  • Podaje dokładną datę i godzinę publikacji informacji
  • Państwo lub walutę, którego publikacja dotyczy
  • Poziom istotności danych (zazwyczaj trzypoziomowy – niski, średni, istotny) – chociaż są to informacje przybliżone, to mniej doświadczonym inwestorom sugerują, które dane będą najistotniejsze i które mogą wywołać najsilniejsza reakcję rynkową
  • Informacje o rodzaju odczyty wraz z okresem, którego dotyczy (poprzedni miesiąc, kwartał, itd.)

Wartości wskaźnika za okres poprzedni, prognozy analityków oraz odczyt aktualny
Główną składową, którą posiada kalendarz makroekonomiczny będą wskaźniki makro. Do ich grupy zaliczamy informacje z rynku pracy (stopa bezrobocia, zmiana zatrudnienia, inflacja zarobkowa), dane produkcyjne (wytwórstwo, PPI), dane inflacyjne (inflacja konsumencka CPI lub producencka CPI), informacje związane z bankami centralnymi (podsumowanie posiedzeń, konferencje prasowe, decyzje dotyczące stóp procentowych, wypowiedzi przedstawicieli banków), informacje o świętach (wakacje bankowe, przerwa w obrocie giełdowym, święta państwowe oraz kościelne w poszczególnych państwach).

Jako, że publikacja najistotniejszych danych wywołuje zazwyczaj sporą zmienność i silne, trudne w przewidzeniu ruchy (nawet o kilkaset pipsów w trakcie kilkunastu sekund), kalendarz makroekonomiczny pozwala określić kiedy bezpieczniej jest znajdować się poza rynkiem, zamknąć pozycję lub nie otwierać nowej – obserwując wszystko z boku.
Dla części inwestorów kalendarz makroekonomiczny służy również do zawierania pozycji – w przypadku strategii opierających się właśnie na wyłapywaniu tych silnych impulsów podczas konkretnych publikacji (na przykład decyzji w sprawie stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego).

W sieci roi się od ogromnej ilości kalendarzy. Znaleźć jednak dobry kalendarz ekonomiczny, który pokazuje najistotniejsze dane oraz publikuje wartości bez opóźnień, to już jednak zdecydowanie trudniejsza sztuka. Naszym Czytelnikom polecamy kalendarz znajdujący się na stronie Comparic.pl