Naga MarketsKalendarium rynków - wydarzenia z życia spółek giełdowych. Tydzień: 4-8 październikaNajbliższy tydzień, który zacznie się 4 października przyniesie wiele interesujących wydarzeń z życia spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, lub takich, których akcje zmierzają w stronę giełdowego debiutu. W artykule znajdziesz dane pogrupowane po kolejnych dniach tygodnia. Podobne zestawienie będzie pojawiać się na portalu Comparic w każdą niedzielę.

 • Kalendarium rynków. Tydzień 4-8 października 2021.
 • Zestawiamy spółki giełdowe, a także te, które dopiero zmierzają na giełdę.

4 października: Poniedziałek

 • KERNEL

Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2020/2021. • GLCOSMED

NWZA ws. przyjęcia do stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjęcia polityki dot. zasad zatrudniania i wynagradzania członków zarządu i RN, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki, utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych oraz zmiany Polityki Różnorodności Global Cosmed S.A.

5 października: Wtorek

 • WIELTON

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,17 zł na akcję.

 • OTLOG

NWZA ws. połączenia spółki OT Logistics S. A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką OT Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie i spółką OT Porty Morskie S.A. z siedzibą w Gdańsku.

 • PULAWY

NWZA ws. zmian w składzie RN.

6 października: Środa

 • WORKSERV

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 22 lipca 2021 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

 • TRUEGS

NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla członków organów spółki i kluczowych współpracowników na lata 2021 – 2024, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

invest
 • LPP

Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 225 zł na akcję.

 • LPP

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.

 • PZU

Wypłata dywidendy 3,50 zł na akcję.

 • BLKCHNLAB

NWZA ws. zmiany uchwały nr 22 WZA z 6 lipca 2021 roku, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

7 października: Czwartek

 • SANPL

Pierwszy dzień notowań bez zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok w wysokości 2,16 zł na akcję.

 • GAMEOPS

Wypłata dywidendy 0,34 zł na akcję.

 • PROVIDENT

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez International Personal Finance plc.

 • OPENFIN

NWZA ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia pana Piotra Liszcza – członka RN delegowanego do pełnienia obowiązków członka zarządu począwszy od dnia 1 sierpnia 2021 r.

 • SECOGROUP

NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych spółki, przyjęcia programu motywacyjnego na lata 2022-2024 i in.

8 października: Piątek

 • MUZA

Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.

 • IFSA

Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.

 • PATFUND

NWZA ws. połączenia Pixel Crow Games Spółki Akcyjnej ze spółką Pixel Crow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zmiany statutu oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu na NC.

 • IFCAPITAL

Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.

 • PREFAGRP

NWZA ws. wyrażenia zgody na wniosek zarządu w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na aktywach spółki.

 • SANPL

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok w wysokości 2,16 zł na akcję.

Autor poleca również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: gpw jsw | analizy gieldowe | usd prognoza | biomed lublin akcje | co to blik | mercator medical akcję |Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here