Naga MarketsKalendarium rynków - wydarzenia z życia spółek giełdowych. Tydzień: 27 września - 1 październikaNajbliższy tydzień, który zacznie się 27 września przyniesie wiele interesujących wydarzeń z życia spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, lub takich, których akcje zmierzają w stronę giełdowego debiutu. W artykule znajdziesz dane pogrupowane po kolejnych dniach tygodnia. Podobne zestawienie będzie pojawiać się na portalu Comparic w każdą niedzielę.

 • Kalendarium rynków. Tydzień 27 września – 1 października 2021.
 • Zestawiamy spółki giełdowe, a także te, które dopiero zmierzają na giełdę.

27 września: Poniedziałek

 • LOKATYBUD

NWZA ws. pokrycia straty za rok 2019 oraz pokrycia straty za rok 2020. • PUNCHPUNK

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

 • VIVIDWZA

NWZA ws. połączenia spółki Vivid Games S.A. ze spółką QUASU Sp. z o.o., wyboru członków RN, zmian w statucie oraz zatwierdzenia Regulaminu RN.

 • LOKUM

Pierwszy dzień notowań bez 0,50 zł na akcję.

 • NTTSYSTEM

Pierwszy dzień notowań bez 0,15 zł na akcję.

 • SATIS

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • BRASTER

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

invest
 • PROCHEM

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • OAT

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • TERMOREX

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • MPLVERBUM

Publikacja raportu za rok 2020/2021.

 • PROJPRZEM

Pierwszy dzień notowań bez  0,34 zł na akcję.

 • SIMPLE

NWZA ws. powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw spółki.

 • SUNEX

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

 • CHERR

NWZA ws. powołania członka RN.

28 września: Wtorek

 • LOKUM

Dzień ustalenia prawa do 0,50 zł na akcję.

 • PGE

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • KRVITAMIN

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej za rok obrotowy 2021 w wysokości 1,47 zł na akcję.

 • INVESTEKO

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020 r.

 • 3RGAMES

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020 i lata poprzednie.

 • SWISSMED

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

 • POLNORD

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • CYFRPLSAT

Wypłata I transzy w wysokości 0,40 zł na akcję.

 • PROJPRZEM

Dzień ustalenia prawa do 0,34 zł na akcję.

 • NTTSYSTEM

Dzień ustalenia prawa do  0,15 zł na akcję.

 • XTPL

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • REINO

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • LARQ

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

 • ESOTIQ

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • PGFGROUP

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

 • HAMBURGER

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

29 września: Środa

 • INVISTA

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

 • BBIDEV

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • MAKARONPL

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • PCFGROUP

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • DROZAPOL

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • ENELMED

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • ALTA

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

 • IMPERA

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

 • ARTIFEX

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • ALTA

Pierwszy dzień notowań bez 0,25 zł na akcję.

 • COGNOR

Pierwszy dzień notowań bez 0,15 zł na akcję.

 • PEKAO

Wypłata 3,21 zł na akcję.

 • PGSSOFT

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 18 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Xebia Consultancy Services B.V.

 • KREDYTIN

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020/2021.

 • PGSSOFT

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, odwołania i wyboru członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.

 • BETACOM

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.

 • FOTOVOLT
 • ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 na pokrycie straty z lat przeszłych.
 • PARCELTEC

NWZA ws. powołania członków RN, pokrycia straty za rok 2020, objęcia udziałów w trzech spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, uchylenia uchwały o udzieleniu absolutorium prezesowi zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019 i 2020.

 • INDYGO

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

 • SONEL

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • CAVATINA

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku.

 • REGNON

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

30 września: Czwartek

 • VIVID

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

 • EKOEXPORT

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • GROCLIN

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

 • ZAMET

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • HERKULES

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • NANOGROUP

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • PLAYWAY

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • 4FUNMEDIA

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • DATAWALK

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • AMPLI

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

 • MUZA

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • BAHOLDING

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • FERRUM

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • ACTION

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • JWWINVEST

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • ENAP

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

 • ENTER

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • MEDIACAP

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • KRAKCHEM

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

 • FEERUM

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • EMCINSMED

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • IDMSA

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

 • IMMOBILE

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • TOWERINV

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • MANYDEV

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

 • ELEKTROTI

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • BEDZIN

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • RAFAKO

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • MEDICALG

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • FINVENTUR

Publikacja raportu za II kwartał 2021 oraz za cały 2020 rok.

 • POLYSLASH

NWZA ws. zmian w RN.

 • COGNOR

Dzień ustalenia prawa do 0,15 zł na akcję.

 • ALTA

Dzień ustalenia prawa do 0,25 zł na akcję.

 • INVISTA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

 • MAKARONPL

Wypłata 0,30 zł na akcję.

 • AIRWAY

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • MASTERPHA

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • WODKAN

NWZA ws. zmiany uchwały nr 24 ZWZ z 21.06.2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu.

 • QUERCUS

NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany § 7 ust. 1 i § 8 ust. 2 statutu, stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

 • ESKIMOS

Publikacja raportu za 2020 rok.

 • GRODNO

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

 • BLUMERANG

NWZA ws. zmian w składzie RN i in.

 • DGA

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • MERCOR

Wypłata 0,57 zł na akcję.

 • LOTOS

Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.040 akcji serii A.

 • MLSYSTEM

Wprowadzenie do obrotu na GPW 104.244 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

 • AKCEPTFIN

Publikacja raportu za 2020 rok.

 • AUTOSPA

Publikacja raportu za 2020 rok.

 • FINVENTUR

Publikacja raportu za 2020 rok.

 • SFKPOLKAP

Publikacja raportu za 2020 rok.

 • REDDEV

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

 • CAPTORTX

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • 3RGAMES

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

 • SANOK

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • PRAGMAINK

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • PBG

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • HMINWEST

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • LIBET

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • VENTUREIN

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

 • GAMEOPS

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

 • CELTIC

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • SIMPLE

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • OTMUCHOW

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • NTTSYSTEM

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • FMG

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • ASMGROUP

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • FASTFIN

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • PBSFINANSE

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

 • ZPUE

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • CLNPHARMA

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

 • CREEPYJAR

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

 • NOVAVISGR

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • KGL

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

 • POZBUD

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • LSISOFT

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • BRAND24

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • WIKANA

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • KBDOM

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • SANWIL

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • TALEX

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

 • PROTEKTOR

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • TBULL

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

 • SOLAR

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

 • MAXCOM

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • RAINBOW

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • DELKO

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • SFINKS

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • FERRO

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • ENERGOINS

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • HOLLYWOOD

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • TARCZYNSKI

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • TRITON

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • VISTAL

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • WORKSERV

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • AIGAMES

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

 • ARTERIA

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • QUANTUM

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • SILVAIR-REGS

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

 • MILKILAND

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

1 października: Piątek

 • PROVIDENT

Wypłata zaliczki na poczet za rok obrotowy 2021, w wysokości 0,022 GBP na akcję.

Autor poleca również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: gpw jsw | analizy gieldowe | usd prognoza | biomed lublin akcje | co to blik | mercator medical akcję |Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here