Naga MarketsKalendarium rynków - wydarzenia z życia spółek giełdowych. Tydzień: 11 - 15 październikaNajbliższy tydzień, który zacznie się 11 października przyniesie wiele interesujących wydarzeń z życia spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, lub takich, których akcje zmierzają w stronę giełdowego debiutu. W artykule znajdziesz dane pogrupowane po kolejnych dniach tygodnia. Podobne zestawienie będzie pojawiać się na portalu Comparic w każdą niedzielę.

 • Kalendarium rynków. Tydzień 11 – 15 października 2021.
 • Zestawiamy spółki giełdowe, a także te, które dopiero zmierzają na giełdę.

11 października: Poniedziałek

 • ATLANTIS

Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021. • OTMUCHOW

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,63 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tornellon Investments i Kervan International.

 • COGNOR

Wypłata 0,15 zł na akcję.

 • TENDERHUT

Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat po cenie emisyjnej na akcje serii D1.

 • PHARMENA

Wprowadzenie do obrotu na GPW 153.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

 • SOFTBLUE

Dzień pierwszego notowania na NC 46.801.250 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

 • RADPOL

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF S.A.

invest
 • PGSSOFT

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

 • RAFAKO

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

 • LOKATYBUD

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

 • SKARBIEC

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2020/2021.

12 października: Wtorek

 • PROJPRZEM

Wypłata 0,34 zł na akcję.

 • JRHOLDING

NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu, przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i Regulaminu RN, przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN i Komitetu Audytu, dematerializacji akcji spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW, sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR.

 • YOSHI

NWZA ws. zamiany akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela oraz zmiany statutu.

 • PKOBP

NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz oceny odpowiedniości zbiorowej RN.

 • PZU

NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz oceny odpowiedniości zbiorowej RN.

 • TXM

NWZA ws. zmiany statutu.

 • RESBUD

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

 • AUGA

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,38 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Baltic Champs Group.

13 października: Środa

 • MEDCAMP

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

 • CCC

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

14 października: Czwartek

 • ESOTIQ

NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 NWZ z 19 stycznia 2018 roku.

 • PLASMA

NWZA ws. zmiany statutu oraz uzupełnienia składu RN.

 • AUGA

NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.

 • PL

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki.

 • LOTOS

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i in.

15 października: Piątek

 • APANET

NWZA ws. udzielenia absolutorium członkowi zarządu i członkom RN, zmian w składzie RN i in.

 • SFKPOLKAP

Publikacja raportu za 2020 rok.

 • DORADCY24

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

 • SANPL

Wypłata zaliczki na poczet  za 2021 rok w wysokości 2,16 zł na akcję.

 • ZPUE

NWZA ws. połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna oraz zmiany statutu.

 • AUTOSPA

Publikacja raportu za 2020 rok.

 • LSISOFT

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

 • FINVENTUR

Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

 • GREENENER

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Autor poleca również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: gpw jsw | analizy gieldowe | usd prognoza | biomed lublin akcje | co to blik | mercator medical akcję |Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here