Naga MarketsdpaMetodologia Price Action zyskuje sobie coraz większą popularność wśród profesjonalnych, jak i początkujących inwestorów, dlatego też na Comparic znajdziesz sporo wpisów i analiz o tej tematyce. Przed tobą kolejne tłumaczenie z portalu DailyPriceAction.com, którego założycielem jest Justin Bennett – trader, od 2007 roku działający na rynku Forex, a od 2010 przy wykorzystaniu Price Action.


Pin Bar – co to jest?

Pin bar, pin barowi nie równy. Jednym za najtrudniejszych aspektów uczenia się price action jest opracowanie zestawu kryteriów, według których można oceniać setupy pin bar.

Wszyscy wiem o tym, że pin bary nie są trudne do wykrycia. Tak naprawdę mogę prawie zagwarantować, że potrafię zlokalizować przynajmniej dwa pin bary na jakiejkolwiek parze walutowej, a w dodatku na każdym interwale. Jakość pin bara, który warty jest zaryzykowania pieniędzy to z kolei inna para kaloszy.

Jak określić jakość pin bara?

Wcześniej pisałem już o strategii opartej o setup pin bar, ale również o konfluencji w price action. Dlatego też w tej lekcji skupie się wyłącznie na tym gdzie i w jaki sposób, pin bar formuje się w odniesieniu do kluczowego poziomu.

Skupienie się wyłącznie na tworzeniu formacji pin bar wymaga abyśmy przedstawili kilka truizmów dla tej lekcji.

  • Pin bar handlujemy z wykresu H4 lub dziennego
  • Pin bar powinien być zgodny z kierunkiem trendu
  • Musi występować korzystny stosunek zysku do ryzyka

Mamy to już za sobą, możemy zatem zagłębić się w szczegóły!


Co czyni pin bara tak efektywnym?

Zanim przejdziemy do idealnego umiejscowienia dla pin bara, musimy najpierw zrozumieć co czyni tę formację tak skuteczną. Aby to osiągnąć należy cofnąć się do podstaw i omówić podaż i popyt oraz w jaki sposób odnosi się to do rynku Forex.

Podaż to po prostu dostępna ilość jednostek po pewnej cenie, natomiast popyt to pożądana ilość po określonej cenie. Wraz ze wzrostem cen pojawia się podaż, ponieważ traderzy są bardziej skłonni do odsprzedania swoich pozycji. Z drugiej strony kiedy cena spada, rośnie popyt, gdyż traderzy są bardziej chętni do zakupu po niższych cenach.

Poniżej podaję dobrze znaną krzywą podaży dla zilustrowania tej relacji.

Zauważ jak wraz ze wzrostem ceny, rośnie także liczba jednostek dostępnych na sprzedaż. Przekładając to na określenie tradingowe – wyższa cena to więcej traderów skłonnych do sprzedania swoich pozycji.

supply

Z krzywą popytu jest zupełnie odwrotnie. Wraz ze spadkiem ceny, zmniejsza się liczba pożądanych jednostek. Dzieje się tak, ponieważ traderzy są mniej skłonni do zakupów na drogim rynku.

demand

Dlaczego zatem jest to tak istotne kiedy chodzi o jakość pin bara? Docenienie znaczenia tego zagadnienia jest możliwe dopiero po uświadomieniu sobie, że pin bar jest tylko tak dobry jak dobry jest poziom, na którym się formuje.

Popyt i podaż są bardzo ważnymi koncepcjami, gdyż w zasadzie definiują poziomy wsparcia i oporu jakie widzimy na naszych wykresach. Jest to dosłownie siłą napędową tradingu price action na rynku Forex. Bez tych kluczowych poziomów, pin bary nie byłyby tak skuteczną strategią w tradingu jaką istotnie są.

Weźmy za przykład tygodniowy wykres pary NZDUSD.

nzdusd-pin-bars-at-support-and-resistance-1024x565

Zauważ jak rynek pozostaje w obrębie kanału (przez większość czasu). Kiedy cena podchodzi do dolnego poziomu, traderzy wkraczają i presja popytu pcha rynek w górę. Kiedy z kolei cena zbliża się do górnego poziomu, ma miejsce sytuacja odwrotna, traderzy zaczynają sprzedawać swoje pozycje zwiększając tym samym podaż na rynku, która spycha go w dół.

Możemy użyć tych poziomów do stworzenia pomysłu na to, gdzie rynek może zawrócić. Wtedy też pojawia się pin bar, by potwierdzić ważność danego poziomu. Tak naprawdę widzę na tym wykresie tygodniowym kilka pin barów, które potwierdzały, że krzywa popytu:podaży prawdopodobnie się zmieni.

Teraz kiedy już połączyliśmy koncepcję podaży i popytu, a także dotknęliśmy tematu używania pin bara jako potwierdzenia, omówmy znaczenie bliskości pin bara w relacji do kluczowego poziomu.


Czy poziom został przetestowany?

Podobnie jak inżynier budowlany używa specjalnego sprzętu do wykonania testu warunków skrajnych, by określić wytrzymałość mostu, my używamy pin bara do określenia siły kluczowego poziomu. Dlatego właśnie umiejscowienie pin bara w stosunku do kluczowego poziomu jest bardzo ważne.

Mamy dwa główne typy pin barów jeśli chodzi o testowanie kluczowego poziomu.

  1. Natychmiastowe odbicie od kluczowego poziomu
  2. Cień wystający poza kluczowy poziom

Zauważyłem, że wielu traderów wierzy, iż natychmiastowe odbicie poziomu to idealna sytuacja. Jednakże z mojego doświadczenia wynika, że najlepsze pin bary do zagrywania to te, których cień wystaje poza kluczowy poziom. To nie znaczy, że natychmiastowe odbicie jest złe, ale niesie za sobą kilka wyzwań, które opiszę za chwilę.

Zanim jednak przejdziemy dalej, rzućmy najpierw okiem na przykłady obu tych pin barów. Pierwszy z nich pokazuje pin bara, który natychmiastowo odbija od kluczowego poziomu. Drugi natomiast ukazuje setup pin bar, którego cień wystaje poza poziom.

Pin bar natychmiastowo reagujący na kluczowe wsparcie

pin-bar-at-supportCo prawda byczy pin bar jest dobrze uformowany i występuje na kluczowym poziomie, jednakże rynek nie przetestował całego jego obszaru. Rynek faktycznie zareagował gwałtownie na ten poziom co pokazuje, że ponad nim jest silny popyt, ale co znajduje się pod nim?

To bardzo ważne, ponieważ należy pamiętać, że chociaż często mówimy o “poziomach”, chodzi w istocie o obszary lub strefy. Co jeśli w tym przykładzie prawdziwe wsparcie było 20 pipsów niżej? Mamy co prawda byczy pin bar, który wygląda świetnie, ale w rzeczywistości nie testuje kluczowego poziomu.

Pin bar, którego cień wystaje poza kluczowy poziom

bullish-pin-barObok widoczny jest przykład dobrze uformowanego pin bara, który podobny jest do tego wyżej z tym, że ten w pełni testuje cały obszar wsparcia. Kiedy cień wystaje poza poziom, możemy łatwo zauważyć, że popyt jest silny w całym obszarze.

Ten typ pin bara mówi nam, że znaczący popyt znajduje się nad jak i pod poziomem. Traderzy pokazują swoją aprobatę dla aktualnych cen poprzez utrzymanie ich powyżej kluczowego poziomu wsparcia.

Jednym z powodów, dla którego poziomy te powinny być rozpatrywane raczej jako obszary, a nie dokłada cena jest to, że niekoniecznie są one takie same dla każdego tradera. Jeden trader może rysować poziom po zamknięciach sesji, podczas gdy inny trader rysuje go po cieniu dziennej świecy.

Jest to rzeczywiście właściwy sposób rysowania poziomów, ale o tym w dalszej części tej lekcji. Na razie uznajmy po prostu, że umiejscowienie dwóch poziomów z powyższych ilustracji nie wygląda tak samo dla każdego tradera, nawet jeśli patrzą oni na ten sam setup. Dzieje się tak, ponieważ możesz narysować poziom przy 85.45, podczas gdy inny trader ten sam poziom narysuje przy 85.55. Jest to po prostu odmienny sposób patrzenia na ten sam obszar wykresu.

To mówi nam, że stopień w jakim pin bar testuje poziom jest niezwykle ważny. Nie znaczy to oczywiście, że pierwszy przykład, który podałem jest nieprawidłowy. Jednak z mojego doświadczenia wynika, że im bardziej cień pin bara wystaje poza poziom, tym jest on lepszy. Mówi mi to, że został on gruntownie przetestowany i jest warty dalszego rozpatrywania.

Przewaga przy zleceniach stop loss

Pin bar z wystającym cieniem daje również przewagę jeśli chodzi o umiejscowienie stop lossa. Dzieje się tak, ponieważ gdy cień pin bara wystaje poza poziom, łatwiejsze staje się “ukrycie” naszego stop lossa poza tym poziomem. W ten sposób rynek musi ciężej pracować, by unieważnić nasz setup, co daje nam większe szanse na zysk.

Oto dwa przykłady:

#1 Umiejscowienie zlecenia stop loss

pin-bar-stop-loss-2W tym przykładzie mamy pin bara, który natychmiastowo odbija od kluczowego poziomu. Strategia oparta na pin barze mówi, że umieszczamy nasz stop loss poza cieniem tej formacji, tak jak widoczne to jest na ilustracji po prawej stronie.

Wyzwanie przed jakim stoimy w tym konkretnym przypadku setupu pin bar jest umiejscowienie naszego stopa zaledwie kilka pipsów od kluczowego poziomu. Zlecenie stop loss jest wtedy narażone na retest tego poziomu, co zdarza się dość często.

#2 Umiejscowienie zlecenia stop loss

pin-bar-stop-loss-1Ten przykład pokazuje pin bara, którego cień wystaje poza poziom. Stop loss umieszczamy tak samo jak w pierwszym przykładzie, ale tym razem dzieli go znacznie większy dystans od kluczowego poziomu.

W takim układzie zachodzą mniejsze szanse na to, że nasze zlecenie SL zostanie aktywowane przy ponownym teście kluczowego poziomu. Rynek ma więcej miejsca na oddech i pozwala nam dłużej utrzymać się w transakcji.

Cena i czas

Wszystko na Forexie opiera się o cenę i czas. Każdy wykres ma przecież oś Y i oś X. Oś Y w tym przypadku reprezentuje cenę, podczas gdy oś X przedstawia czas. Połączenie tych dwóch zmiennych daje nam możliwość handlu na podstawie price action.

Dlaczego jest to istotne w odniesieniu do zdeterminowania jakości pin bara?

Dlatego, że jeśli rynek nie wystarczająco wypchnął cenę lub też zrobił to w zbyt krótkim czasie (albo obie te rzeczy naraz) pomiędzy odwracającym pin barem i ostatnim swingiem w górę lub w dół, jakość takiego sygnału może być poddana w wątpliwość.

Sprawdź też jak według Niala Fullera ułożyć przewagę w tradingu na swoją korzyść >>

Poniżej widać przykład pin bara, który zawiódł. Kontynuuj czytanie, by dowiedzieć się dlaczego tak takie zdarzenie miało miejsce.

pin-bar-at-resistance-1024x707

Zauważ na tym przykładzie jak rynek przebił poziom 0.8520 i spędził kolejne 5 dni na podróży w kierunku południowym. To daje nam swing w dół. Całkowicie logicznym jest szukać w okolicach kluczowego oporu (czerwona linia) pin bara, który wskaże na powrót do spadków.

Jednakże rynek zamiast potrzebować 5-ciu lub więcej dni na powrót do poziomu, przetestował go w mniej niż 48 godzin. Akcja cenowa mówi nam, że poniżej tego kluczowego poziomu był znaczący popyt. Dlatego też kiedy uformował się wspomniany pin bar, jego jakość została poddana w wątpliwość.

Jak widać na tym przykładzie, pin bar po prostu zawiódł. Bycze momentum z dnia, który go poprzedzał było zbyt mocne, by niedźwiedzie mogły sobie z nim poradzić. W istocie nie minęło wystarczająco dużo czasu pomiędzy swingiem w dół, a re-testem kluczowego poziomu.

Bardziej korzystny dla wejścia na krótko byłby re-test wyglądający podobnie do tego:

bearish-pin-bar-in-space-1024x707

Zwróć uwagę na to jak o wiele więcej miejsca i czasu musiało zadziałać w tym przykładzie. Jeśli na NZDUSD uformowałaby się taka akcja cenowa, zamiast tej widocznej na poprzednim przykładzie, niedźwiedzi pin bar byłby o wiele korzystniejszym setupem.

Ten typ formacji pokazuje nam, że podczas gdy poniżej poziomu znajduje się popyt, mało prawdopodobne jest, że przewyższy on podaż jaką daje pin bar, który się uformował.

Stawanie się zyskownym traderem polega również na uczeniu się jak odczytywać popyt i podaż. Innymi słowy na podążaniu za naturalnymi przepływami rynku. W pierwszym przykładzie, rynek wciąż płynął w górę, tak więc granie na krótko było walką z przepływem rynku.

[pullquote align=”full” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Wypróbuj strategię Justina Bennetta na rachunku u brokera FxPro, któremu zaufało  już bardzo duże grono traderów na całym świecie.[/pullquote]

Drugi przykład pokazuje nam, że popyt jest co najwyżej stabilny. Niedźwiedzi pin bar staje się wtedy naszym sygnałem na dołączenie do trendu spadkowego, kiedy podaż ponownie zaczyna przewyższać popyt.

Mimo, że istnieje wiele czynników, które determinują jakość pin bara, mam nadzieję, że ta lekcja rzuciła nieco światła na dwa z nich, które są moim zdaniem bardzo ważne. Pamiętaj także o tym, że jeśli chodzi o trading na rynku Forex, nie ma jednej recepty na wszystkie bolączki. Jest to prawdziwe w odniesieniu do wszystkiego, od poszukiwania dopasowanej do siebie strategii handlowej, aż do tematów poruszanych w tej lekcji.

Zawsze należy zastosować pewną rozwagę co oznacza, że powinno się traktować każdy pin bar odrębnie od tego, który pojawił się wcześniej. Dlatego najlepiej jest przeanalizować każdy setup w oparciu o jego własne zalety, aniżeli opierać się o jedną złotą zasadę w odniesieniu do wszystkich. Innymi słowy, są rzeczy, których szukam jeśli chodzi o setup pin bar, ale to wcale nie znaczy, że nie będę rozgrywał świetnego sygnału jeśli jeden z czynników nie będzie z nimi zgodny.


Chcesz przeczytać pozostałe artykuły i analizy Justina? Poniżej znajdziesz do nich odnośniki:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here