Naga Marketsjsw ccJastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 765,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 133,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

JSW podsumowuje wypracowane wyniki w drugim kwartale roku

Strata operacyjna wyniosła 888,5 mln zł wobec 188,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 487,7 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 2 208,8 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 977,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 536,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 453,7 mln zł w porównaniu z 4 696,9 mln zł rok wcześniej.

Strata EBITDA w I półroczu wyniosła 576,3 mln zł, w porównaniu do zysku 1 171,1 mln zł rok wcześniej.

“Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2020 roku […] były o 1 243,2 mln zł, tj. 26,5% niższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku, głównie z powodu niższych o 740 mln zł, tj. o 29,7% przychodów ze sprzedaży węgla, niższych o 514,8 mln zł, tj. o 26,8% przychodów ze sprzedaży koksu oraz niższych o 44,2 mln zł, tj. o 28,9% przychodów ze sprzedaży węglopochodnych. Niższe przychody ze sprzedaży węgla oraz koksu są wynikiem uzyskanych niższych średnich cen sprzedaży odpowiednio: węgla metalurgicznego (koksowego) o 212,75 zł/t, tj. o 30,4%, węgla do celów energetycznych o 21,85 zł/t, tj. o 8% oraz koksu o 355,96 zł/t, tj. o 31%. Jednocześnie odnotowano wyższe o 55,8 mln zł, tj. o 41,7% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku przychody z pozostałej działalności, co jest między innymi efektem ujęcia przychodów nabytej spółki PBSz” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Te artykuły również Cię zainteresują

Wynik netto (ogółem) wyniósł -973,8 mln zł i był niższy o 1 521,3 mln zł od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2019 roku. W wyniku ujęcia w I półroczu 2020 roku w innych całkowitych dochodach wyceny instrumentów zabezpieczających w kwocie -11,2 mln zł wraz z podatkiem dochodowym w wysokości 2,1 mln zł oraz strat aktuarialnych w wysokości -13 mln zł wraz z podatkiem dochodowym w kwocie 2,4 mln zł całkowite dochody razem ukształtowały się na poziomie -993,5 mln zł, podano również.

“Wolumen produkcji węgla w I półroczu 2020 roku został zrealizowany na poziomie 6,7 mln ton, tj. o 0,3 mln ton mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Łączna sprzedaż węgla, obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne, została zrealizowana na poziomie 6,3 mln ton, tj. o 0,5 mln ton mniej niż w tym samym okresie 2019 roku” – czytamy dalej.

Z poniesionych w I półroczu 2020 roku nakładów ogółem w wysokości 875,7 mln zł na rzeczowe aktywa trwałe przypada kwota 723,6 mln zł, na nakłady dotyczące prawa do użytkowania składnika aktywów kwota 147,7 mln zł, natomiast na wartości niematerialne kwota 4,4 mln zł, wynika także ze sprawozdania.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 920,05 mln zł wobec 433,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here