Naga Marketsjsw ccJastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 116,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 152,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  • Strata operacyjna wyniosła 111,8 mln zł wobec 260,5 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 162,1 mln zł w III kw. 2020 r.
  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 730 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 2 164,5 mln zł rok wcześniej.

JSW raportuje stratę za III kwartał

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 1093,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 689,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 183,7 mln zł w porównaniu z 6 861,4 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

“Przychody ze sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 roku wyniosły 5 183,7 mln zł i były o 1 677,7 mln zł, tj. 24,5% niższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku, głównie z powodu niższych o 1 040,6 mln zł, tj. o 28,4% przychodów ze sprzedaży węgla, niższych o 599,3 mln zł, tj. o 22,0% przychodów ze sprzedaży koksu oraz niższych o 68,4 mln zł, tj. o 30,6% przychodów ze sprzedaży węglopochodnych. Niższe przychody ze sprzedaży węgla oraz koksu są wynikiem uzyskanych niższych średnich cen sprzedaży odpowiednio: węgla metalurgicznego (koksowego) o 219,59 zł/t, tj. o 32,4%, węgla do celów energetycznych o 25,51 zł/t, tj. o 9,3% oraz koksu o 365,15 zł/t, tj. o 32,7%” – czytamy w raporcie.

Wolumen produkcji węgla w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 roku został zrealizowany na poziomie 10,6 mln ton, tj. o 0,3 mln ton mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Łączna sprzedaż węgla, obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne, została zrealizowana na poziomie 10 mln ton, tj. o 0,1 mln ton mniej niż w tym samym okresie 2019 r. Sprzedaż węgla koksowego na rzecz odbiorców zewnętrznych wyniosła 4,6 mln ton wobec 4,4 mln ton rok wcześniej, natomiast sprzedaż węgla energetycznego na zewnątrz grupy wyniosła 2,2 mln ton wobec 2,5 mln ton rok wcześniej.

“Wielkość produkcji koksu w grupie w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku spadła o 0,1 mln ton, tj. o 4,0%, a sprzedaż wzrosła o 12,5%. Przychody ze sprzedaży w segmencie Koks, obejmujące koks i węglopochodne, w analizowanym okresie osiągnęły poziom 2 274,2 mln zł i były niższe o 667,7 mln zł, tj. o 22,7% od uzyskanych w tym samym okresie 2019 roku. Spadek przychodów z tytułu sprzedaży koksu i węglopochodnych spowodowany był niższymi uzyskanymi cenami sprzedaży tych produktów” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 1 037,7 mln zł wobec 545,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla Koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent Koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here