Naga MarketsJR HOLDING ASI S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2012 r., podpisała przedwstępną umowę sprzedaży praw własności intelektualnej, zgodnie z którą Sprzedający zobowiązali się do przeniesienia na Spółkę praw do uzyskania dwóch patentów na wynalazek w przygotowaniu oraz koncepcji produktu rynkowego w postaci zestawów testowych do badań klinicznych i przesiewowych populacji na COVID-19.

JR HOLDING ASI S.A. podpisała przedwstępną umowę sprzedaży praw własności intelektualnej

Emitent poinformował o podpisaniu z sześcioma osobami fizycznymi, będącymi jedynymi właścicielami, posiadającymi pełne autorskie prawa majątkowe do zgłoszeń patentowych, przedwstępną umowę sprzedaży praw własności intelektualnej. Zgodnie z nią osoby fizyczne zobowiązały się do przeniesienia na Emitenta prawa do uzyskania dwóch patentów. Pierwszym z nich jest patent na wynalazek w przygotowaniu pod tytułem “System oraz sposób wykrywania zaburzeń smaku u osób z zakażeniem wirusowym w szczególności wirusem SARS-CoV-2”, zgłoszony do ochrony w dniu 06.04.2020 r.

Te artykuły również Cię zainteresują
Wynalazek ten dotyczy wykorzystania stymulacji prądowej receptorów smaku w celu wyznaczania wysokości progów czuciowych. Z kolei drugim jest patent na wynalazek w przygotowaniu pod tytułem: „Sposób do przesiewowej identyfikacji osób o zwiększonym ryzyku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, diagnostyczny zestaw testowy oraz urządzenie do realizacji tego sposobu” zgłoszony do ochrony w dniu 21.05.2020 r.

Wynalazek dotyczy zastosowania gustometrii chemicznej w celu ilościowej i jakościowej oceny zaburzeń smaku w przebiegu COVID-19. Sprzedający zobowiązali się również do przeniesienia na Spółkę prawa do koncepcji produktu rynkowego w postaci zestawów testowych do badań klinicznych i przesiewowych populacji. Zawarcie umowy przyrzeczonej powinno nastąpić w terminie do dnia 25 czerwca 2020 r. Zarząd JR HOLDING ASI S.A. widzi bardzo duży potencjał w komercjalizacji powyższej technologii na masową i globalną skalę.

„Mamy bardzo ambitne plany w zakresie komercjalizacji tych zestawów testowych jako pierwszych na świecie, które wykrywają zaburzenia smaku w przebiegu COVID-19. Zgodnie z założeniami komercjalizacja ma odbywać się na skalę masową oraz na rynkach globalnych. Istotną przewagą konkurencyjną tych zestawów testowych będzie ich niska cena, która wpłynie na wyższą dostępność dla klientów. Cały projekt będzie realizowany albo poprzez spółkę celową albo w ramach kooperacji z globalnym podmiotem z branży FMCG, z którym partnerstwo przyniesie wymierne korzyści.” – wyjaśnia January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING ASI S.A.

Badania kliniczne polskiego zespołu badawczego jako jedne z pierwszych na świecie odpowiadają na globalną potrzebę opracowania wiarygodnej technologii masowych testów przesiewowych, pozwalających na szybką identyfikację osób zarażonych. Wyniki badań prowadzonych w Polsce na osobach zarażonych SARS-CoV-2 zostaną w tym tygodniu przekazane do publikacji w międzynarodowych periodykach medycznych.

„Dotychczas w badaniach zaburzeń smaku upatrywano głównie nadziei na diagnozowanie wczesnych stadiów choroby Parkinsona. Sytuację diametralnie zmienił wybuch pandemii SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Pojawiły się doniesienia o związku zaburzeń smaku i węchu z zakażeniem koronawirusem. Wielka Brytania i USA z czasem uznały je za jedne z najbardziej charakterystycznych wczesnych objawów choroby. Na podstawie moich badań nad obiektywną oceną smaku, które prowadzę od 2011 r., opracowałem technologię wykrywania jego zaburzeń, która została z sukcesem przetestowana w warunkach klinicznych na pacjentach zakażonych SARS-CoV-2. Badania z wykorzystaniem stymulacji prądowej były następnie podstawą do opracowania jeszcze prostszej i tańszej metody z wykorzystaniem substancji chemicznych. Wypracowana przez nas metoda ma olbrzymi potencjał w badaniach przesiewowych populacji.” – komentuje Janusz Frączek, inżynier elektronik, absolwent Politechniki Warszawskiej, autor pionierskich międzynarodowych publikacji naukowych z dziedziny elektrogustometrii.

„W obecnej sytuacji, w której nie ma jeszcze opracowanej szczepionki na SARS-CoV-2, jedyną skuteczną metodą opanowania pandemii jest wykonywanie masowych testów na obecność koronawirusa, izolacja oraz wdrożenie wczesnego leczenia u osób zarażonych. Pomimo, iż dysponujemy coraz doskonalszymi metodami badań serologicznych i genetycznych, metody te ze względu na czas oczekiwania na wyniki i koszt nie są w praktyce wykorzystywane do badań przesiewowych. Według naszej wiedzy, przeprowadziliśmy jedno z pierwszych na świecie badań zaburzeń smaku na populacji przedszpitalnej, z grupą kontrolną.” – dodaje Kamil Adamczyk, lekarz, na co dzień pracujący w jednoimiennym szpitalu zakaźnym.

Zobacz również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here