Naga MarketsJR Holding ASI ma umowę inwestycyjną ws. uzyskania statusu wspólnika SiDLYJR Holding ASI (JRH) zawarł z SiDLY, Funduszem AIP Seed, Pawłem Ossowskim, Edytą Kocyk oraz Michałem Pizonem umowę inwestycyjną, określającą m.in. warunki, na jakich JRH uzyska status wspólnika w SiDLY, podała spółka.

“JRH zobowiązała się do nabycia 57 udziałów w kapitale zakładowym SiDLY. Udziały te nie będą udziałami uprzywilejowanymi oraz uprawniać będą do wykonywania 57 głosów na zgromadzeniu wspólników i do ok. 11% udziału w zysku netto SiDLY przeznaczonym do podziału pomiędzy wspólników SiDLY” – czytamy w komunikacie.Strony w umowie inwestycyjnej ustaliły również zasady ładu korporacyjnego, w tym procedury i ograniczenia związane ze zbyciem udziałów w SiDLY, zakaz konkurencji, zakaz wypłaty dywidendy przez okres 24 miesięcy od zawarcia umowy inwestycyjnej, uprawnienia osobiste w zakresie powoływania członków organów oraz uprawnienia do uczestnictwa w kolejnych rundach finansowania SiDLY, podano również.

Uzgodniono także szereg możliwości wyjścia z inwestycji, w szczególności poprzez wspólną albo oddzielną ofertę publiczną, sprzedaż całości lub części udziałów na rzecz inwestora branżowego lub finansowego (w tym m.in. w ramach wykonania praw drag along lub tag along), sprzedaż przedsiębiorstwa SiDLY lub praw do opaski telemedycznej (kluczowy produkt SiDLY) inwestorowi finansowemu lub branżowemu, lub udzielenie takiemu inwestorowi licencji na wykorzystanie opaski telemedycznej, a następnie umorzenie udziałów za wynagrodzeniem, a także sprzedaż udziałów założycielom Edycie Kocyk i Michałowi Pizon za ich zgodą lub SiDLY, w celu umorzenia za wynagrodzeniem, wynika także z materiału.

SiDLY prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług na rynku usług telemedycznych oraz prowadzi działalność w zakresie projektowania, badania, konstruowania i sprzedaży urządzeń, w tym urządzeń mobilnych (wearable electronics), urządzeń przeznaczenia medycznego i telemedycznego.

“Zawarcie umowy inwestycyjnej jest wynikiem realizacji strategii rozwoju JRH na lata 2020-2022 polegającej na inwestycji w perspektywiczne branże między innymi związane z nowymi technologiami i nowoczesnymi mediami, Digital Business, sztuczną inteligencją, odnawialnymi źródłami energii, produkcją i wydawaniem gier komputerowych, biotechnologią” – podsumowano.

JR Holding ASI jest spółką inwestycyjną notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r., która wygasza działalność w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz zwiększa zaangażowanie w nowe projekty inwestycyjne. Spółka została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: cena ropy brent | mercator akcje | eurocash kurs | notowania nasdaq na żywo | pkn orlen notowania | ccc akcje | korona norweska |


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here