Naga MarketsJesteś rannym ptaszkiem? Możesz mieć przewagę jako inwestorCzy naturalny cykl dobowy może mieć znaczenie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, aktywności na giełdzie oraz skuteczności w zawieraniu transakcji? Jak wynika z opracowania badaczy z australijskiego Macquarie University opublikowanego w 2020 roku, ma on duże znaczenie. W trakcie prowadzonych badań udało się ustalić, że ranne ptaszki chętniej otwierają nowe pozycje i łatwiej im spekulować niż nocnym markom.

  • Preferowanie przez ludzi dziennych rytmów, nazywane również Morningness-eveningness (M-E), wpływa na skłonność do konkretnego podejścia inwestycyjnego.
  • Typy M-E zdefiniowano na podstawie rzeczywistego czasu złożenia zlecenia giełdowego.
  • Inwestorzy typu M (ranne ptaszki) częściej dokonują transakcji niż inwestorzy typu E (nocne marki)
  • Wstający wcześniej są bardziej podatni na spekulacje giełdowe.

Chcesz częściej inwestować? Musisz wcześniej się kłaść i szybciej wstawać

Artykuł naukowy zatytułowany: „Do Early Birds Behave Differently from Night Owls in the Stock Market?” jest pierwszym, które bierze pod uwagę preferowany przez człowieka rytm dzienny, czyli poranek lub wieczór, w dziedzinie finansów behawioralnych. Wykorzystując zastrzeżone dane dotyczące obrotu akcjami pochodzące z wiodącego detalicznego domu maklerskiego w Australii, badacze podzielili inwestorów detalicznych na typy M (“ranne ptaszki”) i typy E (“nocne marki”) na podstawie czasu składania przez nich zleceń.

Te artykuły również Cię zainteresują

Autorzy badania, Grace Leapone oraz Zhini Yang, przedstawiają solidne dowody na to, że inwestorzy typu M różnią się od inwestorów typu E w swojej skłonności do zachowań na giełdzie. Stwierdzają, że inwestorzy typu M dokonują większej ilości transakcji oraz są bardziej skłonni do spekulacji.

– Obserwujemy, że zgodnie z istniejącymi badaniami M-E, osoby starsze są częściej rannymi ptaszkami. Nie znaleziono żadnych istotnych dowodów na różnice M-E między płciami. Naszym kluczowym ustaleniem jest to, że różnica M-E przewiduje podatność na tendencje behawioralne na giełdzie. Po kontroli dla różnic demograficznych i innych cech handlowych, możemy ustalić, że typy M handlują częściej i mają silniejsze preferencje dla spekulacji giełdowych – napisano w badaniu.

Cztery zestawy danych zostały uzyskane w tym badaniu od wiodącego australijskiego detalicznego domu maklerskiego. Jeden zbiór danych zawiera zlecenia handlowe złożone na platformie handlowej przez ponad 140 000 rachunków w okresie od sierpnia 2003 do sierpnia 2011 r., w tym numer rachunku, datę i godzinę złożenia zlecenia, rodzaj zlecenia (kupno lub sprzedaż, rynek lub limit) oraz nazwę akcji będącej przedmiotem transakcji.

Drugi zbiór danych zawiera informacje o koncie, w tym datę urodzenia posiadacza rachunku, płeć, a także informację, czy posiadacz rachunku jest głównym posiadaczem rachunku. Trzeci zbiór danych zawiera zapisy transakcji (tj. identyfikator akcji, cenę transakcji i wolumen) dla ponad 40 000 rachunków od października 2010 r. do sierpnia 2012 r. Czwarty zbiór danych zawiera dzienne dane dotyczące portfela posiadaczy rachunków (tj. datę, kod znacznika giełdowego na australijskiej giełdzie papierów wartościowych oraz liczbę posiadanych na rachunku akcji) dla ponad 64 000 rachunków w okresie od lutego 2010 r. do lutego 2013 r.

Rozłożenie zleceń w przedziale 24 godzin. Źródło: Sciencedirect.com

Ranne ptaszki dokonały niemal 3 razy więcej transakcji

Z zaprezentowanych w badaniu wyniku, w okresie 21 miesięcy (od października 2010 roku do sierpnia 2012 roku), ranne ptaszki wykonały średnio 19 transakcji, natomiast nocne marki w tym samym czasie 8 transakcji. Zdaniem autorów pokrywa się to z tezami wcześniejszych badań mówiącymi, że handlujący częściej posiadają większy apetyt na ryzyko i większą pewność podejmowanych przez siebie decyzji.

Podsumowując, wyniki badania wskazują, że na ogół inwestorzy typu M częściej handlują na giełdzie. Są świadomi kosztów częstego handlu poprzez swoje sumienne cechy, świadomość ta nie przezwyciężyła wpływu ich optymistycznego przekonania i nadmiernej wiary w ich zdolności handlowe. Inwestorzy typu M posiadają również więcej akcji loteryjnych. Ponownie, wynik ten sugeruje, że optymizm dominuje nad innymi cechami poznawczymi w zachowaniach giełdowych – napisano w badaniu. Akcje loteryjne dotyczą tych walorów, które mogą oferować dynamiczne wzrosty lub spadki w krótkim czasie.

Autor poleca również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here