Naga Markets

Jak powinien wyglądać efektywny trading na danych z wykorzystaniem analizy wolumenu i ceny? Bieżący okres na rynkach finansowych cechuje się dużą zmiennością ceny, widoczne jest to szczególnie na rynkach surowców. Zmienność taka, to ulubiony czas dla Traderów Intraday, którzy okazji poszukują każdego dnia w niskich skalach czasowych. Oczywiście ten okres przyciąga również wiele osób, które zachęcone reklamami o „łatwych pieniądzach”,  za chwilę stają się dla rynku dawcami kapitału. Większość uczestników szybkich rynków finansowych podejmuje decyzje o wejściu w rynek opierając się w dużej mierze na  informacjach makroekonomicznych (dane) zakładając, że pomogą one przewidzieć im zachowanie się danego waloru.

Trading na danych wcale nie jest taki trudny

Możemy rozróżnić kilka wariantów danych, jakimi sugerują się uczestnicy rynku:*Podano „dobre” dane dla danego aktywa – wynika z tego, że jego wartość powinna wzrastać – w związku z tym wiele osób w obawie przed uciekającą okazją zaczyna kupować walor.

*Podano „złe” dane dla danego aktywa – wynika z tego, że jego wartość powinna spadać – co się dzieje na rynku? Większość osób zaczyna sprzedawać walor.

Brzmi prosto, więc  większość osób w taki właśnie sposób podchodzi do gry na rynku. W tym miejscu zaznaczam, że dla nas również wydarzenia makroekonomiczne odgrywają ważną rolę, ale nasze podejście do użycia danych jest jednak inne: dane makroekonomiczne informują nas o zbliżającej się „zmienności”, jaka w najbliższym czasie może pojawić się na rynkach oraz o tym, czy popyt, czy  podaż przejęła kontrolę.

Takie informacje każdego dnia w naszym trading roomie, podczas odprawy przed-rynkowej, są przekazywane naszym traderom. Do zobrazowania opisanych powyżej zależności posłużę się wykresami z rynku kontraktów terminowych ropy – CL, z dnia 8 czerwca 2022r.

Rysunek 1. Kontrakt terminowy CL N2, wykres 15 minutowy
Rysunek 1. Kontrakt terminowy CL N2, wykres 15 minutowy

„Wyższa skala czasowa” tj. wykres 15 minutowy przedstawia przebieg ceny i wolumenu, jaki miał  miejsce 8 czerwca 2022 roku. Dostrzegamy zwiększone wolumeny o kolorze czerwonym, które są na barach spadkowych. Świadczą one o podaży, która dominuje rynek i powoduje przesuwanie się ceny na południe.  Nowe dane zostaną ogłoszone o 16:30, ale jeszcze przed ich podaniem wielu spekulantów prognozuje ich wartość. W tym wypadku spadek ceny może im sugerować negatywny wydźwięk przyszłych danych.

Tabela 1. Informacje makro ekonomiczne, źródło: www.investing.com
Tabela 1. Informacje makro ekonomiczne, źródło: www.investing.com

Powyższa tabela  przedstawia  wyczekiwaną od początku dnia informację o zapasach ropy. O czym ona mówi? Zapasy ropy w tym tygodniu okazały się większe od prognozowanych co stanowi „negatywną informacje” i jej wartość powinna spadać.

NED

Warto zauważyć, że cena jeszcze przed podanymi danymi makroekonomicznymi spadała, a dodatkowo powyższe informacje wzmacniają spadkowy charakter tego waloru. W tych okolicznościach  większość traderów podejmie impulsywną decyzje by sprzedawać i dołączyć się do rynku w nadziei na dynamiczny ruch spadkowy.

Przejdźmy do niższej skali, by zobaczyć co się wydarzyło na wykresie:

Rysunek 2. Kontrakt terminowy CL N2, wykres 5minutowy
Rysunek 2. Kontrakt terminowy CL N2, wykres 5 minutowy

Pięć minut po podaniu danych, zamiast oczekiwanej przez większość osób świecy spadkowej pojawia się zielona świeca o wymowie popytowej (rys.2,  zaznaczona strzałką). Określamy jej wymowę, jako popytową, ponieważ nie tylko zamyka się stosunkowo wysoko, ale posiada również znaczny cień dolny, a towarzyszy temu wysoki wolumen.

Taką świecę w nomenklaturze Volume Spread Analysis (VSA) określamy Shakeoutem.  W tym momencie osoby, które podjęły decyzje o sprzedaży, zostały zamknięte po przeciwnej stronie rynku, ponieważ na rynku pojawił się popyt, który wchłonął podaż.

Rysunek 3. Kontrakt terminowy CL N2, wykres 5 minutowy
Rysunek 3. Kontrakt terminowy CL N2, wykres 5 minutowy

Kolejna świeca (rys. 3), która wyrysowała się po pięciu minutach, również świadczy o obecności popytu (cień dolny). Dodatkowo na wykresie zaprezentowane są oznaczenia kierunkowe, o których na żywo informujemy naszych traderów. Komunikat +lwc oznacza, że trader może zagrywać pozycje długie (na wzrosty), ale tylko wtedy, gdy wszystkie warunki ustalonych wcześniej scenariuszy są spełnione.

Rysunek 4. Kontrakt terminowy CL N2, wykres 5 minutowy
Rysunek 4. Kontrakt terminowy CL N2, wykres 5 minutowy

Dalszy przebieg sesji to kontynuacja wzrostów ceny ropy (rys.4). Warto zaznaczyć, że od momentu podania „negatywnych” danych obserwowaliśmy już tylko wyższe przedziały cenowe. Posiadanie przez tradera umiejętności prawidłowego odczytu wykresu w danej chwili jest kluczowym elementem procesu decyzyjnego, co dodatkowo chroni tradera przed emocjonalnymi ruchami.

My w VSA TRADER informacje te uzyskujemy dzięki analizie wolumenu i ceny (Volume Spread Analysis – VSA). Kiedy ja widzę na wykresie, która ze stron, popyt czy podaż przeważa na rynku, to mogę wyciągnąć stosowne wnioski i zaimplementować je na bieżąco w tradingu.

Autor: Adrian Kubowicz VSA TRADER

Autor poleca również:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here