Naga MarketsJak ochronić majątek w obliczu bankructwa przedsiębiorstwaW 2020 roku w Polsce swoją działalność zakończyło ponad 170 tys. firm. Część z nich zaprzestało działalności na skutek bankructwa – dla nich ogłoszenie upadłości było jedyną możliwą do podjęcia drogą. Ale czy na pewno? Niektóre firmy mogły się uratować, jeśli w porę rozpoczęłaby się ich restrukturyzacja.

  1. Odpowiedzialność majątkowa w firmie
  2. Upadłość firmy w stanie epidemicznym
  3. Czym jest restrukturyzacja?
  4. Na czym polega uproszczona restrukturyzacja?

Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu przede wszystkim uniknięcie ogłoszenia upadłości. W tym względzie ustawa Prawo restrukturyzacyjne zakłada, że niemal każdy przedsiębiorca, który jest niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością, może spróbować uratować swoją firmę, wdrażając jeden z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnego.Odpowiedzialność majątkowa w firmie

Dla wielu przedsiębiorców postępowanie upadłościowe oznacza utratę całego majątku – kolejne postępowania egzekucyjne stopniowo wymuszają na przedsiębiorcy wyprzedawanie majątku i zaspokojenie zobowiązań wierzycieli. W takiej sytuacji znajdują się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych, komandytowych i jawnych. Nieco lepiej pod tym względem funkcjonują spółki z o.o. W ich przypadku spółka odpowiada przed wierzycielami jedynie majątkiem spółki, natomiast majątek wspólników jest bezpieczny.

Upadłość firmy w stanie epidemicznym

Kilka zmian w kwestii ogłoszenia upadłość wywołały zmiany na skutek pandemii koronawirusa, a konkretnie ogłoszenie w Polsce stanu epidemicznego. Na mocy Tarczy antykryzysowej orzeczono, że firmy, które wpadły w problemy finansowe ze względu na panującą epidemię, nie muszą ogłaszać stanu upadłości w terminie 30 dni licząc od daty, w której wystąpiła podstawa do podjęcia takiego kroku. Jeśli do powstania stanu niewypłacalności przyczyniła się pandemia, termin na ogłoszenie upadłości nie rozpocznie biegu lub zostanie przerwany. Miało to dać czas przedsiębiorcom na otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Czym jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja przedsiębiorstw zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Dzięki temu postępowaniu, przedsiębiorcy mogą nie tylko ochronić swój majątek, ale zyskują również szansę na dalsze prowadzenie działalności. Postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek dłużnika, który podpisze umowę z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym i ma ono na celu nie tylko uniknięcie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ale również spłatę wierzytelności wymagalnych objętych układem w czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego. Według obecnie panujących przepisów, restrukturyzacja może przebiegać w pięciu trybach, a są nimi: postępowanie o zatwierdzenie układu, uproszczone postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne. Każdy z nich pomoże wdrożyć w życie Kancelaria Restrukturyzacyjna KPR.

Na czym polega uproszczona restrukturyzacja?

Jednym z celów uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest rozpoczęcie negocjacji z wierzycielami przy udziale doradcy restrukturyzacyjnego. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, tzw. uproszczona restrukturyzacja, umożliwia stopniową spłatę zobowiązań, a jednocześnie zatrzymuje bieg postępowań egzekucyjnych. W ten sposób dłużnik stara się zaspokoić interesy wierzycieli, a jednocześnie zachować firmę i wyprowadzić ją na prostą. W tym postępowaniu restrukturyzacyjnym bierze udział nadzorca układu, a więc osoba niezwiązana z firmą, która dba o to, aby wierzyciele nie zostali pokrzywdzeni na mocy zawartego układu, a firma mogła dalej działać na rynku.

Artykuł partneraJesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

invest
Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here