Naga MarketsJ.W. Construction utworzył 12 mln zł odpisu z tyt. pożyczek dla spółki zależnejJ.W. Construction Holding podjął decyzję o utworzeniu dodatkowego odpisu aktualizacyjnego w kwocie ok. 12 mln zł z tytułu udzielonych pożyczek na rzecz podmiotu zależnego Yakor House z siedzibą w Soczi (Federacja Rosyjska), podała spółka.

Na dzień 31 marca 2021 r. wartość w księgach rachunkowych spółki, po dokonanych wcześniej odpisach aktualizujących, udzielonych do Yakor House pożyczek wynosiła 16,5 mln zł, podkreślono.“Powodem utworzenia rezerwy jest informacja przekazana przez […] Yakor House […] o sprzedaży prawa własności budynków położonych w Soczi […] wraz z cesją praw z umowy dzierżawy działki gruntu, na której są one posadowione, za kwotę brutto wraz z miejscowym podatkiem VAT w wysokości stanowiącej równowartość 1 368 000 euro. Przedmiotem sprzedaży są obiekty stanowiące główny składnik majątkowy Yakor House. Yakor House zdecydowała się na sprzedaż nieruchomości za wskazaną powyżej cenę, w związku z istotną zmianą warunków panujących w Soczi. Zgodnie z nowymi regulacjami zostało wstrzymane, do czasu uchwalenia nowego planu zagospodarowania miasta, wydawanie pozwoleń na budowę wielorodzinną. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w nowym planie zagospodarowania przestrzennego możliwość inwestycyjnego wykorzystania nieruchomości zostanie znacznie ograniczona, m.in. ze względu na jej położenie w bezpośrednim sąsiedztwie parku narodowego” – czytamy w komunikacie.

Dodatkowy odpis nie wpływa na sytuację płynnościową spółki oraz jej grupy kapitałowej. Szacowany wpływ opisanych wyżej odpisów nie wpłynie na skonsolidowany wynik netto. Na jednostkowy wynik netto wpływ wyniesie ok. minus 9,7 mln zł, zastrzeżono.

J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs alior | notowania nasdaq 100 | kurs 11bit | dow jones kurs | złoty kurs | kurs akcji mercator | develia kurs |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here