Naga MarketsW połowie czerwca informowaliśmy o trzech niezależnie złożonych skargach na działalność cypryjskiego brokera IronFX jakie wpłynęły do Parlamentu Europejskiego. Dziś, po zaledwie miesiącu temat IronFX zostanie podjęty na zgromadzeniu PE. Dyskusję na temat upadłego brokera śledzić można na żywo już od godziny 15:00. 


IronFX nie jest jednak głównym tematem obrad. Wśród wniosków nad którymi będą debatować parlamentarzyści znajdziemy również prośbę o szerszą specyfikację etykiet, którymi oznaczane jest mięso wyprodukowane w UE, czy plany nowej zapory na jednej z rzek we Włoszech.

Petycja nr 0502/2016 będzie więc jedną z wielu, które Parlament Europejski będzie musiał rozpatrzyć na dzisiejszym posiedzeniu. Składający petycję jest inwestorem, który korzystał z usług brokerskich spółki IronFX na Cyprze. Rok temu zwrócił się do IronFX o wypłatę swoich środków, jednak dotychczas nie otrzymał płatności, przez co poniósł znaczne straty. Twierdzi, że przedsiębiorstwo oszukało setki osób, natomiast kwoty, które przywłaszczyło, sięgają setek milionów.

Historia IronFX dostępna w darmowym eBooku>>>

Ponadto składający petycję oskarża Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) o niezapewnianie właściwej ochrony inwestorów, gdyż przedsiębiorstwo to, choć jest już przedmiotem śledztwa, nadal przyjmuje depozyty od klientów, nie wypłaca jednak środków na żądanie; innym zarzutem jest naruszenie przepisów prawa Unii w zakresie przejrzystości. Poszkodowany podejrzewa, że spółka IronFX jest niewypłacalna oraz twierdzi, że metody jej działania zakłócają zwykłe funkcjonowanie rynku i szkodzą interesom inwestorów.

Odpowiedź już jest, czekamy na opinię Parlamentu

Przytoczony wyżej wniosek został złożony do Komisji Europejskiej. Służby Komisji skontaktowały się z władzami CySEC i po zbadaniu całej sprawy okazało się, że Komisja nie ma formalnych uprawnień do prowadzenia własnego dochodzenia w sprawie działalności IronFX. Na podstawie uprawnień przyznanych w traktatach UE wydawanie zezwoleń i prowadzenie nadzoru nad firmami inwestycyjnymi, choć regulowane w ramach zharmonizowanych zasad, pozostaje w gestii właściwych organów krajowych (CySEC).

Jak czytamy w uzasadnieniu Rola Komisji ogranicza się do proponowania harmonizacji przepisów oraz gwarantowania, że prawa Unii są należycie transponowane do krajowego porządku prawnego. Komisja nie ma formalnych uprawnień do ingerowania w rozstrzyganie indywidualnych sporów między konsumentami a przedsiębiorcami. Tego rodzaju spory są rozpatrywane przez właściwe organy krajowe, o których mowa powyżej. Zatem to CySEC i – w ostatniej instancji – cypryjskie sądy mają zbadać ewentualne naruszenia przez uczestników rynku przepisów, które zostały przyjęte przez Cypr podczas transpozycji przepisów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych UE.

Dziś od godziny 15:00 dyskusję nad IronFX prowadzić będzie Parlament Europejski. Przebieg całej sesji można śledzić na stronie Parlamentu.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here