Naga MarketsIpopema miała 5,3 mln zł zysku netto, 6,8 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.Ipopema Securities odnotowała 5,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ipopema odnotowała istotne wzrosty przychodów w segmentach usług maklerskich i zarządzania funduszami inwestycyjnymi

Zysk operacyjny wyniósł 6,8 mln zł wobec 0,53 mln zł straty rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 66,04 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 33,77 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 9,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,37 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 171,78 mln zł w porównaniu z 93,09 mln zł rok wcześniej.

“Grupa odnotowała istotne wzrosty przychodów w segmentach usług maklerskich i zarządzania funduszami inwestycyjnymi (przy jednoczesnym niewielkim spadku przychodów w segmencie usług doradczych), które przełożyły się na znaczny na wzrost łącznych skonsolidowanych przychodów Grupy Ipopema w okresie I-III kw. 2020 r. w porównaniu z pierwszymi 9 miesiącami roku 2019 (o 84,5%)” – czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

Przychody zrealizowane w segmencie usług maklerskich (35 682 tys. zł; 20,8% skonsolidowanych przychodów) były o 46,1% wyższe niż rok wcześniej (24 429 tys. zł), na co wpływ miał wzrost przychodów we wszystkich obszarach działalności maklerskiej. Przychody z tytułu obrotu papierami wartościowymi były wyższe o 38,5% (22 963 tys. zł wobec 16 583 tys. zł), przychody z tytułu usług bankowości inwestycyjnej wyniosły 10 533 tys. zł w porównaniu z 6 363 tys. zł rok wcześniej, a pozostałe przychody (głównie z działalności detalicznej) wyniosły 2 186 tys. zł (wobec 1 483 tys. zł w okresie I-III kw. 2019 r.), podano także.

“Wzrost przychodów z działalności brokerskiej wynikał w dużym stopniu ze zwiększonej aktywności w obszarze obrotu obligacjami i na rynkach zagranicznych, podczas gdy na GPW spółka zanotowała niższy wolumen transakcji, co przełożyło się także na niższy udział rynkowy (2,74% wobec 4,35% rok wcześniej, tracąc przede wszystkim na rzecz biur specjalizujących się w obsłudze klientów detalicznych). Wzrost przychodów z tytułu bankowości inwestycyjnej wynikał z faktu, że pomimo panującej epidemii koronawirusa spółka z powodzeniem doradzała w kilku transakcjach. Natomiast wzrost pozostałych przychodów wynikał przede wszystkim z konsekwentnego rozwoju skali działalności spółki w segmencie klientów detalicznych” – czytamy dalej.

Ipopema TFI (segment zarządzania funduszami i portfelami) zanotowała w okresie I-III kw. 2020 r. przychody w wysokości 117 398 tys. zł (68,3% skonsolidowanych przychodów), co w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019 (48 950 tys. zł) oznacza ponad dwukrotny wzrost.

“Wyższe przychody Ipopema TFI zawdzięcza przede wszystkim opłatom zmiennym z funduszy sekurytyzacyjnych oraz funduszy, których zarządzanie Ipopema TFI sukcesywnie przejmowała na przełomie 2019 i 2020 roku z innych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Ponadto w dalszym ciągu rośnie udział przychodów z zarządzania funduszami rynku kapitałowego w strukturze przychodów (wartość ich aktywów wyniosła 2 mld zł na koniec września 2020 r. wobec 1,5 mld zł rok wcześniej). Łączna suma aktywów w zarządzaniu Ipopema TFI wyniosła na koniec trzeciego kwartału 2020 r. 59,2 mld zł (56,4 mld zł na koniec września 2019 r.)” – czytamy również.

Ipopema Business Consulting (segment usług doradczych) zanotowała w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. przychody na poziomie 18 699 tys. zł (10,9% skonsolidowanych przychodów), tj. o 5,1% niższym niż w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. (19 707 tys. zł).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 3,76 mln zł wobec 0,52 mln zł straty rok wcześniej.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here