Naga MarketsIpopema miała 3,09 mln zł zysku netto, 4,59 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.Ipopema Securities odnotowała 3,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ipopema przedstawia swoje wyniki finansowe

Zysk operacyjny wyniósł 4,59 mln zł wobec 1,13 mln zł straty rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują


Fed nieco bardziej „jastrzębi”Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 64,75 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 49,05 mln zł rok wcześniej.

“Zyski zanotowane we wszystkich segmentach działalności przełożyły się na skonsolidowany zysk z działalności podstawowej na poziomie 5 548 tys. zł oraz 3 041 tys. zł skonsolidowanego zysku netto (w porównaniu z odpowiednio 2 154 tys. zł zysku na działalności i 164 tys. zł straty netto w I kwartale 2020 r.). Zważywszy, że udział Ipopema Securities w Ipopema Business Consulting wynosi 50,02% oraz 77% w Ipopema Financial Advisory, zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 3 090 tys. zł, a 49 tys. zł stanowiła strata przypisana udziałowcom mniejszościowym. W segmencie usług maklerskich dwukrotnie wyższe przychody pozwoliły na realizację w I kwartale 2021 r. zysku z działalności podstawowej na poziomie 2 957 tys. zł (wobec 515 tys. zł straty rok wcześniej) oraz zysku netto w wysokości 1 087 tys. zł (wobec 2 466 tys. zł straty netto w pierwszych trzech miesiącach roku 2020)” – czytamy w raporcie.

Spółka podała, że pomimo wzrostu przychodów z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi o 19,2%, wyższe o 21,9% koszty działalności przełożyły się na nieco niższe poziomy zysków segmentu – zysk z działalności podstawowej wyniósł 2 515 tys. zł (wobec 2 796 tys. zł zysku w I kw. 2020 r.), a zysk netto 1 826 tys. zł (przy 2 331 tys. zł zysku netto w I kw. roku 2020).

“W segmencie usług doradczych pomimo niższego o 2% poziomu przychodów, ścisła kontrola kosztów działalności (które zanotowały spadek o 5,1%) przełożyła się na zyski segmentu – zysk z działalności podstawowej wyniósł 76 tys. zł (wobec 127 tys. zł straty w I kw. 2020 r.), a zysk netto ukształtował się na poziomie 128 tys. zł (przy 29 tys. zł straty netto rok wcześniej)” – czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 2,52 mln zł wobec 1,81 mln zł straty rok wcześniej.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.

investConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here