Naga MarketsSECW lutym 2018 roku, Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosiła utworzenie Inicjatywy Ujawniania Selekcji Klasy Tytułów Uczestnictwa [funduszy inwestycyjnych]. Dzięki programowi, do inwestorów detalicznych trafi 125 mln dolarów, które utraciliby w wyniku zatajenia informacji przez doradców inwestycyjnych.

Komisja SEC przedstawiła rozliczone obciążenia wobec 79 doradców inwestycyjnych, którzy zwrócą ponad 125 mln USD klientom, przy czym znaczna większość tych środków trafi do inwestorów detalicznych.

Działania te wynikają z “Inicjatywy Na Rzecz Ujawniania Wyboru Kategorii Udziałów” utworzonej przez SEC w celu zidentyfikowania i szybkiego skorygowania bieżących naruszeń w sprzedaży udziałów w funduszach inwestycyjnych przez doradców inwestycyjnych. Inicjatywa zachęciła doradców do samodzielnego zgłaszania naruszeń ustawy o doradcach wynikających z nieujawnionych konfliktów interesów, natychmiastowej rekompensaty dla inwestorów oraz oceny i poprawienia ujawniania informacji o prowizjach. Dzięki temu mogli oni uniknąć kar finansowych.

Magia wyższych prowizji

Doradcy inwestycyjni dysponują wieloma ofertami uczestnictwa w jednostkach funduszy inwestycyjnych. Często zdarza się, że istnieje kilka różnych ofert dla tego samego funduszu, gdzie jedne mają niskie koszty uczestnictwa, korzystne dla klienta, ale niższą prowizję dla doradcy. Inne natomiast charakteryzują się wysokimi kosztami uczestnictwa dla inwestora oraz wyższą prowizją doradcy.

Doradcy inwestycyjni, jako powiernicy zobowiązani są do pełnego i uczciwego ujawnienia klientom / potencjalnym klientom konfliktów interesów, w tym konfliktów wynikających z zachęt finansowych. Powinni zatem działać przede wszystkim w interesie klienta i przedstawiać wszystkie oferty, nie zatajając tych, które są korzystniejsze dla inwestora, ale z niższą prowizją dla doradcy. Inicjatywa SEC przyczyniła się do eliminacji tego zjawiska.

Komentarze z SEC

“Federalne przepisy dotyczące papierów wartościowych nakładają obowiązek powierniczy na doradców inwestycyjnych, co oznacza, że ​​muszą działać w najlepszym interesie swoich klientów” – powiedziała Stephanie Avakian, współdyrektor działu ds. Egzekwowania przepisów SEC. „Nieujawnienie przez doradcę tego rodzaju finansowych konfliktów interesów szkodzi inwestorom detalicznym, niesłusznie narażając ich na opłaty, które niszczą wartość ich inwestycji” – dodała Avakian.

Zobacz też: Kryptowaluta Facebooka mogłaby zapewnić 19 mld USD przychodu, twierdzi Barclays

„Inicjatywa wykorzystała wiedzę agencji do stworzenia efektywnego rozwiązania częstego problemu” – powiedział Steven Peikin, współdyrektor działu ds. Egzekwowania przepisów SEC. „Większość klientów doradców, którym zaszkodziły praktyki zatajania informacji, to inwestorzy detaliczni i w ciągu zaledwie jednego roku poczyniliśmy ogromne postępy w oddawaniu pieniędzy z powrotem w ich ręce, jednocześnie znacząco poprawiając jakość ujawnień firm”.

„Doradcy inwestycyjni odgrywają istotną i zaufaną rolę na naszych rynkach. Oferują oni szeroką gamę produktów i usług naszym inwestorom detalicznym, począwszy od jednorazowej porady dotyczącej modelowego portfela inwestycyjnego, aż po kompleksowe planowanie połączone z ciągłym doradztwem inwestycyjnym i innymi usługami. Niezależnie od zakresu i czasu trwania usług doradztwa inwestycyjnego, doradcy są powiernikami i dlatego ich obowiązki w zakresie opieki i lojalności wymagają od nich ujawnienia konfliktów interesów, w tym zachęt finansowych” – powiedział przewodniczący SEC, Jay Clayton.

„Cieszę się, że tak wielu doradców inwestycyjnych zdecydowało się wziąć udział w tej inicjatywie, a co ważniejsze, że ich klienci otrzymają zwrot kosztów. Ta inicjatywa przyniesie natychmiastowe i trwałe korzyści inwestorom z Main Street. Ponadto po raz kolejny jestem dumny z naszego działu egzekwowania prawa za ich energiczne i skuteczne dążenie do spraw, które przynoszą znaczne korzyści naszym długoterminowym inwestorom detalicznym.”tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here