Naga Markets

Interes społeczny i zrównoważony rozwój jako integralna część biznesu w Benefit Systems S.A.Benefit Systems S.A.,  twórca popularnych świadczeń pozapłacowych, m.in. kart MultiSport, wpisała do statutu cele społeczne i środowiskowe, jako integralną części prowadzonej działalności biznesowej. To nowatorska inicjatywa, będąca wyrazem determinacji Spółki do kontynuacji działań na rzecz społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju.

Interes społeczny i zrównoważony rozwój

Rada Nadzorcza Benefit Systems S.A. przyjęła 11 sierpnia br. jednolity tekst statutu Spółki, kończąc tym samym procedurę zmiany tego dokumentu, zainicjowaną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2022 roku. Zmiana statutu Benefit Systems S.A. oznacza, że działalność na rzecz społeczeństwa i kwestie zrównoważonego rozwoju są nie tylko istotnym elementem misji Grupy Benefit Systems, ale także jednym z celów statutowych. Nowe postanowienia wskazują, że w ramach prowadzonej działalności Benefit Systems będzie dążyła do wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo, w szczególności na lokalne społeczności, środowisko naturalne oraz wszystkich interesariuszy Spółki.– Zmiana statutu sankcjonuje zasady, które przyświecają nam od początku działalności Benefit Systems. Wprowadzone przez nas postanowienia to podkreślenie istoty dotychczasowych oraz przyszłych działań Spółki na rzecz zrównoważonego rozwoju i rozwiązywania kluczowych problemów społecznych. Chcemy, by nasz biznes przynosił realne wsparcie społecznościom i był prowadzony z poszanowaniem środowiska naturalnego. Mamy w tym pełne wsparcie naszych akcjonariuszy, czego dowodem jest jednomyślna decyzja walnego zgromadzenia. Już dziś dostrzegamy wymierne korzyści, wynikające z uwzględniania zasad zrównoważonego rozwoju i interesów naszych interesariuszy.  – mówi Bartosz Józefiak, członek zarządu Benefit Systems SA.

W perspektywie kilkunastu miesięcy spółka, która nie będzie w stanie przygotować rzetelnych i kompletnych danych w obszarach ESG, będzie miała problemy nie tylko z pozyskaniem finansowania, ale także ze sprzedażą swoich produktów czy usług, zarówno w modelu B2B, jak i B2C. Dlatego bardzo cieszy, że na rynku polskim pojawiła się inicjatywa podjęcia zobowiązań w tym zakresie na poziomie statutu spółki, co z jednej strony ułatwi zarządowi realizację celów nie powiązanych z krótkoterminowym zyskiem, z drugiej zaś – świadczy o zrozumieniu nowych trendów przez akcjonariuszy – mówi dr Mirosław Kachniewski, prezes zarządu SEG (Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych).

Benefit Systems S.A. od 2018 roku posiada certyfikat B Corp. Ruch B Corporation zrzesza podmioty, które w model swojej działalności wpisały zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, angażują się w rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych, a podstawą ich funkcjonowania jest partnerski i etyczny model współpracy ze wszystkimi interesariuszami. Spółka jest też członkiem międzynarodowej inicjatywy 30% Club, promującej różnorodność w biznesie.

– Benefit Systems S.A. wprowadziła do swojego statutu zmiany, które są pionierskim rozwiązaniem na polskim oraz środkowoeuropejskim rynku. Odpowiadają one założeniom modelu ładu korporacyjnego, który uwzględnia w szerokim zakresie interesariuszy (tzw. „stakeholder corporate governance”). Taki model jest promowany i rozwijany przez B Lab, instytucję wydającą certyfikaty B Corp. Zmiana statutu realizuje również postulaty nowych regulacji w Unii Europejskiej, które opracowano w ramach tzw. Green Deal (np. dyrektywa CSRD oraz CSDD). Projektowane prawo zakłada, że ten model ładu korporacyjnego będzie w niedalekiej przyszłości modelem docelowym w Europie. Niezmiernie się cieszę, że B Lab, jak również moja kancelaria mogły uczestniczyć w tym nowatorskim projekcie – mówi Wojciech Bagiński, członek B Lab Global Board of Directors, Co-founder kancelarii Impactiv.Law

Zobacz również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: theppro co to jest | biomed giełda | dow j | pko akcje kupno | cyfrowy polsat akcje wykres | czy akcje pge pójdą w górę 2020 | kurs ethereum |

XTBŚledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here