Naga MarketsLogo Inter CarsWarszawa, 15.11.2019 (ISBnews) – Inter Cars odnotowało 65,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 63,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.


Zysk operacyjny wyniósł 95,44 mln zł wobec 81,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 241,23 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 2 035,66 mln zł rok wcześniej.

W III kwartale 2019 roku grupa odnotowała 10,1% wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku. Wzrost przychodów skonsolidowanych za okres 9 miesięcy 2019 wyniósł 11,5%. Sprzedaż eksportowa rozumiana jako sprzedaż realizowana przez zagraniczne spółki dystrybucyjne oraz sprzedaż bezpośrednia (z Inter Cars ) do kontrahentów zagranicznych (głównie z rynków wschodnich) wzrosła o 16,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego” – czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 181,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 180,39 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 490,83 mln zł w porównaniu z 5 822,32 mln zł rok wcześniej.

W okresie 9 miesięcy 2019 w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, sprzedaż eksportowa z Polski wzrosła o 8,4%, natomiast dynamika przychodów ze sprzedaży eksportowej spółek zagranicznych wyniosła 17,4%. Przychody Inter Cars z rynku krajowego stanowiły około 52 % przychodów łącznie całej grupy kapitałowej (uwzględniając wyłączenia konsolidacyjne) natomiast w analogicznym okresie poprzedniego roku udział przychodów Inter Cars z rynku krajowego wynosił 54%” – czytamy dalej.

Rynek polski pozostaje podstawowym rynkiem sprzedaży dla grupy kapitałowej. W okresie 9 miesięcy 2019 roku, grupa otworzyła 4 nowych filii poza granicami kraju.

Skonsolidowana marża na sprzedaży towarów za 3 kwartały 2019 roku wyniosła 29,9%. W porównywanych okresach wpływ różnic kursowych na zmianę marży był następujący: 0,1 pkt proc. za okres 3 kwartałów 2019 roku i 0,1 pkt proc. w analogicznym okresie 2018 roku. Po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych marża wyniosłaby odpowiednio 29,8% dla 3 kwartałów 2019 oraz 29,6% dla 3 kwartałów 2018 roku. Udział kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, za okres 9 miesięcy 2019 roku, w stosunku do przychodów ze sprzedaży wynosi 15,2% i jest wyższy o 0,5 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (14,7%). Na wzrost kosztów mają wpływ zdarzenia jednorazowe, opisane w punkcie 2 sprawozdania z działalności, W III kwartale 2019 roku nie rozpoznano nowych zdarzeń jednorazowych, a wysokość kosztów zdarzeń jednorazowych z pierwszego półrocza nie uległa zmianie” – wymieniono również.

Skonsolidowany zysk netto za okres 9 miesięcy 2019 roku wynosi 181 260 tys. zł i jest wyższy o 1 mln zł od zysku za 9 miesięcy 2018 roku.

Należy jednak zwrócić uwagę na wpływ korekt wynikających z wprowadzenia MSSF 16 dot. rozpoznania leasingów na pozycje rachunku zysków i strat oraz bilansu w roku 2019. Po wyeliminowaniu wpływu MSSF 16 zysk za 9 miesięcy 2019 wyniósłby 186 268 mln zł i jest większy od zysku za okres 9 miesięcy 2018 o 3,3%. Jednocześnie po wyeliminowaniu wpływu zdarzeń jednorazowych opisanych w punkcie 2 poniższego sprawozdania, zysk za okres 9 miesięcy 2019 wyniósłby 196,3 mln zł i byłby większy od zysku za analogiczny okres 2018 roku o ok. 8,8%” – wskazano także.

Wskaźnik Dług netto/EBITDA wyniósł 2,57x na 30 września 2019 r. (3,29x analogicznie w 2018 roku). Na spadek wartości wskaźnika miały wpływ: – skrócenie długości cyklu rotacji zapasów z 149 dni do 143 dni, zwiększenie wartości zobowiązań handlowych przekazanych do faktoringu (wartość na dzień 30.09.2019 wyniosła 47,9 mln zł), co spowodowało wzrost rotacji zobowiązań o 1 dzień, wydłużenie terminu płatności z wybranymi dostawcami, dodano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 147,82 mln zł wobec 198,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r.

Sytuacja na wykresie

Spółka od dłuższego czasu już znajduje się w widocznym trendzie spadkowym – co interwał czasowy W1 idealnie pokazuje. Praktycznie cały obecny rok wykres znajduje się w konsolidacji pomiędzy strefami 187 zł – 228 zł za akcję, co sprawia, że nadal nie ma klarownego sygnału średnioterminowego, prócz oczywistego dotarcia do dolnego ograniczenia obecnego pasma. Zdaje się, że dalsze ruchy na wykresie bardzo mocno uzależnione będą na strefie obrotu obecnych poziomów oraz reakcji na wsparcie cenowe 187 zł za akcję. Jeśli spółka będzie w stanie utrzymać nadal te poziomy wówczas najbliższym poziomem dla kontry ruchu może okazać się strefa 212 zł.

wykres Intercars W1 18.11.2019
Intercars W1 18.11.2019, Źródło: TradingviewConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here