Naga MarketsSiedziba NIK w Warszawie | wikipedia.org
Z wniosku premiera, Najwyższa Izba Kontroli (NIK) zajmie się kontrolą instytucji państwowych nadzorujących działalność spółki GetBack. We wrześniu br. NIK rozpocznie kontrolę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, UOKiK, Komisję Nadzoru Audytowego oraz rzecznika finansowego.

“Na posiedzeniu 25 lipca 2018 roku Kolegium NIK wprowadziło do tegorocznego Planu pracy kontrolę działalności organów, instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec GetBack SA i podmiotów oferujących jej papiery wartościowe. Plan pracy został uzupełniony w tym zakresie na wniosek Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Kontrola ma ocenić zakres działalności instytucji państwowych wobec spółki GetBack. Zostanie ona przeprowadzona przez Departament Budżetu i Finansów NIK. Zacznie się we wrześniu br. a zakończy w I kwartale 2019 r.” – czytam na stronie internetowej NIK.

Poniżej znajduje się pełny wniosek Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego złożony do rąk Prezesa Najwyższej Izby Kontroli – Krzysztofa Kwiatkowskiego:

Te artykuły również Cię zainteresują
Źródło: nik.gov.pl

Najwyższa Izba Kontroli chce równolegle przeprowadzić kontrolę w wymienionych wcześniej instytucjach państwowych, by sprawdzić skuteczność ich działania oraz sformułować oceny i wnioski. Jak zapewnia NIK, jest to niezbędne, bowiem Komisja Nadzoru Finansowego nie jest jedynym organem, który ma za zadanie ochronę nieprofesjonalnych uczestników rynku lub dbałość o prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego.

Sprawdź też: GetBack z nową propozycją układową: spłata 27% należności

Zawieszenie notowań GetBack

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 16 kwietnia 2018 r. skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz BondSpot SA żądania zawieszenia obrotu wszystkimi instrumentami finansowymi wyemitowanymi przez spółkę GetBack SA.

Wtedy też spółka próbowała się jeszcze bronić, przekazując do publiczne wiadomości informację poufną o pozytywny zaangażowaniu w rozmowy z Bankiem PKO BP SA („Bank”) oraz Polskim Funduszem Rozwoju SA („PFR”) na temat udzielania Spółce lub podmiotom z Grupy Kapitałowej Spółki finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym. Oba podmiot szybko jednak zdementowały te informacje, a więcej na ten temat przeczytasz w artykule: KNF: Zawieszenie obrotu wszystkimi instrumentami GetBackConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here