Naga MarketsCo się dzieje z WIG20?

Od dwóch sesji słabiej na tle zagranicznych indeksów giełdowych zachowuje się WIG20. Wcześniej Indeks blue chipów pozytywnie zaskakiwał wyróżniając się wzrostami na tle wpadającego w korektę spadkową, niemieckiego indeksu DAX. Taka zależność była w pełni uzasadniona, bowiem od początku roku inwestorzy preferują rynki emerging markets ze względu na ich relatywną niską wycenę w relacji do rynków rozwiniętych. Jednak w krótkim terminie impet wzrostu wyraźnie wyhamował. W związku z tym, warto zadać pytanie czy zmienił się sentyment funduszy inwestycyjnych oraz zarządzających do naszego rynku?

Takie informacje ostatnio podał The Wall Street Journal, który podał, że z funduszy inwestycyjnych mające ekspozycje na rynki EM odpłynęło najwięcej kapitału od kilku miesięcy. Moim zdaniem, takie zachowanie zarządzających uzasadnia ostatni wzrost awersji do ryzyka związany z napięciem politycznym na linii USA – Korea Płn. Obecnie obawy eskalacji konfliktu wydają się zniwelowane, dlatego w najbliższym czasie znów może poprawić się sentyment do rynków EM.

Z technicznego punktu widzenia indeks WIG20 oscyluje w rozległej formacji trójkąta zwyżkującego. Górna krawędź figury była już dwukrotnie testowana, ale byki nie zdołały przełamać tego oporu. Pola do manewru nie ma wiele. Wydaje się, że w najbliższych tygodniach dojdzie do rozstrzygnięcia. Potwierdzeniem siły rynku i zarazem czynnikiem motywującym byki do ustalenia nowego rekordu w tym roku będzie przejście powyżej 2400 pkt. Jeśli rynek zdecyduje się przełamać ten opór to należy oczekiwać kontynuacji wzrostu WIG20 do 2470 pkt.

KGHM przed momentem wybicia

W ostatnich dniach pozytywnie na tle rynku wyróżnia się KGHM. Zwyżki cen akcji wspiera drożejąca miedź na światowych rynkach, co jest pokłosiem spadku cen dolara, przerwach w dostawie surowca z powodu strajków pracowniczych oraz wzrostu zapotrzebowania na surowiec. Wzrost popytu na metale związany jest m.in. przez wzrost udziału produkcji samochodów elektrycznych, ponieważ miedź jest wykorzystywana do produkcji akumulatorów i baterii. W związku z tym w ostatnim czasie pojawiły się prognozy wskazujące na deficyt, który planowo ma rosnąć do 2019 roku.

Dlatego na początku lipca obserwowaliśmy zwyżkę cen akcji KGHM. Obecnie tempo wzrostu wyhamowało, ale wydaje się, że jest to jedynie przystanek do kontynuacji trendu wzrostowego. Z układu kresek wynika, że kurs KGHM oscyluje w konsolidacji zawierającej się w przedziale 117,0-125,0 zł. Wyjście górą z tego kanału pozwoli bykom na testowanie tegorocznych maksimów na wysokości 135,0 zł.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here