Naga MarketsING BSK miał 385,6 mln zł zysku netto, 194,82 mld zł aktywów w I kw. 2021 r.ING Bank Śląski odnotował 385,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 267,3 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

ING BSK przedstawia swoje wyniki finansowe

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 141,6 mln zł wobec 1 152,1 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 428,3 mln zł wobec 359,1 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Marża odsetkowa netto (NIM) wyniosła w I kw. br. 2,52% wobec 2,93% rok wcześniej.

Wskaźnik ROE wyniósł 8,1% w I kw. br. wobec 10,6% rok wcześniej, ROA – odpowiednio: 0,8% wobec 1%, podano w raporcie.

ROE skorygowane o MCFH (tj. suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału z 5 kolejnych kwartałów z wyłączeniem kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne) było na poziomie 9,9%, podano w prezentacji wynikowej.

Łączny współczynnik kapitałowy miał wartość 18,8% w I kw. br. wobec 15,76% rok wcześniej.

“Łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik Tier 1 są odpowiednio 7,80 pkt proc. i 7,28 pkt proc. powyżej minimalnych wymogów kapitałowych dla ING BSK, które wynoszą odpowiednio 11,002% i 9,002%. Łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik Tier 1 wynosiłyby odpowiednio 18,63% i 16,01%, gdyby ING BSK nie stosował okresu przejściowego na potrzeby wdrożenia MSSF 9” – czytamy w prezentacji.

Wskaźnik udziału kosztów (C/I) wyniósł 51,4% wobec 49,7% rok wcześniej.

invest

Koszty ogółem wzrosły o 20% r/r do 820,8 mln zł.

“Roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniosła 132,6 mln zł w I kwartale 2021 roku (125,4 mln zł przed rokiem). Roczne koszty KNF poniesione w I kwartale 2021 roku wyniosły 19,2 mln zł (13,3 mln zł przed rokiem)” – czytamy dalej w prezentacji.

Aktywa razem banku wyniosły 194,82 mld zł na koniec I kw. 2021 r. wobec 186,59 mld zł na koniec 2020 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 385,6 mln zł wobec 267,3 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here