Naga Markets

ING BSK chce przeznaczać do 50% zysków na dywidendy w zaktualizowanej polityceWarszawa, 15.12.2021 (ISBnews) – ING Bank Śląski zakłada w zaktualizowanej polityce dywidendowej stabilne realizowanie wypłat dywidend w dającej się przewidzieć perspektywie w wysokości do 50% rocznego zysku netto banku, z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania oraz wszelkich wymogów regulacyjnych, podał bank.

“Aktualizacja polityki wynika przede wszystkim z potrzeby jej dostosowania do wymogów Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i polega na:1. dodaniu zakładanego wskaźnika wypłaty dywidendy w wysokości do 50% zysku netto banku,

2. dodaniu otoczenia makroekonomicznego jako przesłanki branej pod uwagę przy ustaleniu dywidendy,

3. dodaniu możliwości wypłaty wyższej dywidendy, np. z zysku niepodzielonego z lat ubiegłych, pod warunkiem spełnienia warunków do wypłaty, oraz

4. wprowadzeniu odniesienia do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, które zostały przyjęte przez bank” – czytamy w komunikacie.

ING Bank Śląski S.A. zakłada w swojej polityce dywidendowej “stabilne realizowanie wypłat dywidend w dającej się przewidzieć perspektywie w wysokości do 50% rocznego zysku netto banku”, z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania oraz wszelkich wymogów regulacyjnych, do których zachowania bank jest zobowiązany oraz z uwzględnieniem przyjętych do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, podano także.

“Propozycja wypłaty dywidendy w wysokości wyższej niż wynikałoby to ze wskaźnika wskazanego powyżej jest możliwa, gdy jest to uzasadnione sytuacją finansową banku (np. z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych) oraz pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymogów określonych w przepisach prawa i polityce” – czytamy dalej.

Polityka dywidendowa zakłada możliwość realizowania wypłat dywidendy z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych współczynników adekwatności kapitałowej oraz powyżej określonego przez KNF dla celów wypłaty dywidendy przez bank:

a. minimalnego poziomu współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) na poziomie 4,5% + wymóg połączonego bufora[1],

b. minimalnego poziomu współczynnika kapitału Tier 1 (T1) na poziomie 6,0% + wymóg połączonego bufora[1],

c. minimalnego łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) na poziomie 8,0% + wymóg połączonego bufora[1].

gdzie przypis [1] oznacza wymóg połączonego bufora obowiązujący w roku, w którym wypłacana jest dywidenda, wymieniono w materiale.

Pod koniec listopada br. akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 663,51 mln zł, tj. 5,1 zł na akcję z zysku netto wypracowanego w 2020 roku.

ING Bank Śląski odnotował 1 337,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 1 658,7 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 1 337,6 mln zł wobec 1 658,7 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 186,6 mld zł na koniec 2020 r.Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>

Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

Conotoxia


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here