Naga MarketsING Bank Śląski spełnia wymogi dot. wypłaty do 100% dywidendy z zysku za 2020 r.ING Bank Śląski spełnia wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100% dywidendy z zysku za 2020 rok, podał bank.

“Stanowisko zarządu banku, wyrażone w uchwale z 16 lipca 2021 roku, zostało podjęte w związku z zaleceniem KNF sformułowanym w piśmie z 15 lipca 2021 roku. W piśmie tym KNF zaleca ograniczenie ryzyka występującego w działalności banku poprzez niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań niż wypłata dywidendy z zysku za 2020 rok. W szczególności dotyczy to działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (tj. z 2019 roku oraz lat wcześniejszych) oraz wykupów akcji własnych” – czytamy w komunikacie.Bank podał, że rada nadzorcza wydała 19 lipca pozytywną opinię w sprawie stanowiska zarządu, dotyczącego realizacji indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego w kwestii polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugim półroczu 2021 roku.

“W ramach tego pisma, KNF poinformowała również, że według stanu na 31 marca 2021 roku oraz 31 maja 2021 roku bank spełnia wymagania w zakresie podstawowych kryteriów polityki dywidendowej kwalifikujące do wypłaty do 100% dywidendy z zysku banku za 2020 rok” – czytamy także.

W połowie kwietnia br. akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2020 roku i przeznaczeniu kwoty 674,05 mln zł na kapitał rezerwowy, a także o pozostawieniu kwoty 663,5 mln zł jako zysku niepodzielonego w celu możliwości jego podziału w przyszłości.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 186,6 mld zł na koniec 2020 r.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: akcje wig20 | notowania playway | notowania pkn | wykres kryptowalut | akcje pgnig | notowania pzu | kursy walut w czasie rzeczywistym forex |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here