Naga Marketsing bankING Bank Śląski odnotował 267,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 324,5 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

ING Bank Śląsku z zyskownym początkiem roku

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 152,1 mln zł wobec 1 020,2 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skumulowana marża odsetkowa wyniosła 2,93% w I kw. wobec 2,94% rok wcześniej.

Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 359,1 mln zł wobec 317,8 mln zł rok wcześniej. Bank podał w prezentacji, że wysoka aktywność klientów sprzyja wynikowi z opłat i prowizji m.in. w obszarze prowadzenia rachunków, działalności maklerskiej czy transakcji wymiany walut.

Przychody ogółem wzrosły o 13% do 1 562,7 mln zł, zaś koszty ogółem wzrosły o 7% do 775 mln zł. W ramach kosztów ogółem, bank zanotował wzrost kosztów regulacyjnych o 11,3 mln zł r/r (+7% r/r) do 176,2 mln zł.

“Roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniosła 124,4 mln zł (131,2 mln zł w I kwartale 2019 roku ) – księgowana w całości w koszty pierwszego kwartału. Kwartalna składka na fundusz gwarancji depozytów wyniosła 38,5 mln zł w I kwartale 2020 roku (17,6 mln zł w I kwartale 2019 roku). Roczne koszty nadzoru KNF wyniosły 13,3 mln zł (16,1 mln zł w I kwartale 2019 roku ) – księgowane w całości w koszty pierwszego kwartału” – czytamy w prezentacji.

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł 49,6% na koniec marca 2020 r. wobec 52% rok wcześniej. Wskaźnik C/I skorygowany o koszty BFG wyniósł 43,6% w I kw. br.

Koszty ryzyka wyniosły 294,7 mln zł wobec 125 mln zł rok wcześniej. Bank podał w prezentacji, że negatywny wypływ zmian założeń makroekonomicznych na koszt ryzyka w I kw. 2020 wynosi 146,7 mln zł.

Skumulowane koszty ryzyka wyniosły 67 pb wobec 53 pb w I kw. 2019 r.

Zwrot z kapitału (ROE) wyniósł 10,6% w porównaniu z 12,1% w ub.r.

Aktywa razem banku wyniosły 171,24 mld zł na koniec I kw. 2020 r. wobec 145,72 mld zł na koniec I kw. 2019.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 267,3 mln zł wobec 324,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Współczynnik Tier 1 wyniósł 13,25% na koniec I kw. 2020 r., zaś łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,76%.

“Łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik Tier 1 są odpowiednio 4,76 pkt proc. i 4,25 pkt proc. powyżej minimalnych wymogów kapitałowych dla ING BSK, które wynoszą odpowiednio 11,002% i 9,002%. Łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik Tier 1 wynosiłyby odpowiednio 15,57% i 13,07%, gdyby ING BSK nie stosował okresu przejściowego na potrzeby wdrożenia MSSF 9” – podano także.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 158,61 mld zł na koniec 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here