Naga Marketsing bank śląskiJak możemy przeczytać w raporcie, ING Bank Śląski odnotował 325,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 322,2 mln zł zysku rok wcześniej. ING Bank Śląski jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1994 r. Spółka otworzyła się dziś na niewielkim plusie, jednak w tej chwili traci 0,1%, względem wczorajszego zamknięcia.


Inne dane z raportu:

  • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 010,5 mln zł w stosunku do 883 mln zł rok wcześniej.
  • Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 327,5 mln zł wobec 318,1 mln zł w ubiegłym roku.
  • Aktywa razem banku wyniosły 145,69 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 141,59 mld zł na koniec 2018 r.
  • Wskaźnik ROE wyniósł 12,2% w I kw. 2019 r. wobec 12,4% rok wcześniej, a wskaźnik koszty/ przychody (C/I) – odpowiednio: 52% wobec 50%.
  • W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 325,4 mln zł wobec 322,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Zobacz także: Poranny przegląd rynków. RBNZ tnie stopy procentowe, NZD/USD w dół

Cytaty:

“Koszty ogółem wzrosły o 92,8 mln zł r/r, co w 70% jest spowodowane wzrostem kosztów BFG (+77% r/r). Pozostałe koszty (inne niż BFG) zwiększyły się o 5% r/r”.

“Łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik Tier 1 wynoszą odpowiednio 1,9 pkt proc. i 2,5 pkt proc. powyżej aktualnych wymogów kapitałowych dla ING BSK – wynoszą odpowiednio 13,963% i 11,963%. Łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik Tier 1 wynosiłyby odpowiednio 15,5% i 14,16%, gdyby ING BSK nie stosował okresu przejściowego na potrzeby wdrożenia MSSF 9”.

źródło: ISBnews

Sytuacja techniczna na wykresie spółki

Kurs otwiera się dziś na symbolicznym plusie. Spoglądając technicznie na sytuację na spółce ING, kluczowe są dwie, dość odległe strefy. Kluczowym wsparciem pozostają okolice poziomu 197,15 zł, gdzie cena reagowała na początku kwietnia, a także 2 sesje temu. Z kolei opór znajduje się przy 197,15, w tym miejscu również mogliśmy obserwować kilka testów z rzędu. Dopóki rynek nie wybije się w górę lub w dół, cena może konsolidować pomiędzy wsparciem a oporem.

ing bank śląskitokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here