Naga MarketsInfoscan już wkrótce przejęty przez Movie Games Mobile? - rozmowa z Kamilem Gaworeckim oraz Piotrem SobisiemInfoscan już wkrótce może zapewnić Movie Games Mobile możliwość przyśpieszonego debiutu na NewConnect dzięki wykorzystaniu tzw. odwróconego przejęcia. W dotychczasowej działalności firma skupiała się przede wszystkim na telemedycynie, jednak po prawidłowym zakończeniu procesu jej działalność zostanie przekierowana na gaming, z kolei część przedsiębiorstwa związana z aspektami „starej” działalności zostanie wystawiona na sprzedaż. Zabieg ten powinien przynieść pozytywne skutki zarówno Movie Games Mobile, jak i dotychczasowym akcjonariuszom Infoscanu – wskazują goście programu Comparic24, prezes Movie Games Mobile Kamil Gaworecki oraz Piotr Sobiś, prezes Infoscanu.

  • Infoscan może wprowadzić na giełdę Movie Games Mobile, dzięki tzw. odwrotnemu przejęciu.
  • Jednym z podstawowych zadań, które stoją obecnie przed spółką, jest regulacja zobowiązań (w tym z zagranicznym funduszem).
  • Prezes spółki będzie rekomendował zarówno zarządowi, jak i WZA poparcie dla finalizacji umowy.

Te artykuły również Cię zainteresują
Infoscan na celowniku Movie Games Mobile

Jak wskazuje, w rozmowie na antenie Comparic24, prezes spółki najważniejsze jest dobre zdefiniowanie dotychczasowej działalności Infoscanu i wyodrębnienie składników majątku i aktywów w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które to po zakończeniu procesu przejęcia będą aktywami przeznaczonymi do sprzedaży

– Na pewno istotną jest kwestia z zagranicznym funduszem – w oparciu o którą Infoscan przez ostatnie 1,5 roku finansował rozwój i która była przyczyną do tego, że znaleźliśmy się w tym miejscu, w którym jesteśmy. Niestety okazało się, że po popisaniu (uruchomieniu) umowy inwestycyjnej strategia funduszu okazała się bardziej oportunistyczna niż długoterminowa, jak wcześniej zakładaliśmy. W związku, z czym dalsze kontynuowanie realizacji tej umowy ponad obowiązkowe 6 transz obligacji, które wyemitowaliśmy od połowy 2019 roku, kiedy umowa została zawarta, w mojej ocenie było niekorzystne dla akcjonariuszy i samej spółki Infocsan – wskazuje prezes spółki Piotr Sobiś.

To również Cię zainteresuje: Sektor bankowy jako bezpieczna inwestycja długoterminowa? – Niekoniecznie

Spłata zobowiązań kluczem do sukcesu

Rozwiązanie opisanej powyżej kwestii jest jednym z kluczowych warunków pozytywnego zakończenia omawianego procesu. Jak wskazuje prezes Infoscanu, w trakcie dotychczasowych rozmów obydwie strony potwierdziły w sposób wystarczający chęć przeprowadzenia procesu w sposób transparentny, z poszanowaniem interesu akcjonariuszy obydwu podmiotów. Tak, aby z jednej strony zrealizować cele spółki Movie Games Mobile, jednocześnie nie doprowadzając do szkody dotychczasowych akcjonariuszy Infoscanu. Wypracowane dotychczas zaufanie powinno wspierać ten proces.

– Ja osobiście bardzo się cieszę z prowadzenia rozwój z takim profesjonalnym partnerem, jakim jest grupa kapitałowa Movie Games i na pewno będę rekomendował radzie nadzorczej Infoscanu, jak i walnemu zgromadzeniu sfinalizowanie tego procesu połączenia i zmiany przedmiotu działalności – podsumował Piotr Sobiś, prezes Infoscan.

W ubiegłym tygodniu została podjęta decyzja o wyemitowaniu dodatkowych akcji w celu uzyskania kapitału niezbędnego do regulacji zobowiązań spółki.  Celem nadrzędnym, który przyświeca całemu procesowi odwrotnego przejęcia, jest to, aby akcjonariusze obydwu spółek byli z tego zadowoleni. Należy jednak wskazać, że na obecnym etapie deklaracje mają jeszcze charakter nieważący (co możemy również zauważyć w komunikacie ESPI).

Zobacz również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here