Naga Markets

Indeks WIG-banki czeka kolejne trzęsienie ziemi? Sejm może wylać dziecko z kąpieląSejm pracował nad Projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, nad poprawkami zgłoszonymi do projektu po II czytaniuW trakcie dodatkowych prac Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poparto poprawkę zgłoszoną w II czytaniu, która jeszcze bardziej obniża limit kosztów pozaodsetkowych, czyniąc całkowicie nierentownymi ratalne średnio i długoterminowe kredyty konsumenckie– będące przeciwieństwem tzw. „chwilówek”, które to odpowiadają za napędzanie spirali zadłużenia u konsumentów.

Sejm może wpędzić konsumentów w sektor „chwilówek”

Głównym celem projektu miało być wyeliminowanie zjawiska lichwy, co miało zostać osiągnięte poprzez m.in. wprowadzenie zmian we wzorze dotyczącym wysokości limitu maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego.Związek Banków Polskich od samego początku prac nad tym projektem zwracał uwagę, iż zaproponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości obniżony limit maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu:

1) nie tylko nie zlikwiduje zjawiska lichwy w naszym kraju, gdyż przepisy te nie ograniczą w żaden sposób działalności podmiotów działających w szarej strefie, ale w praktyce dotknie jedynie kredytodawców działających legalnie w obszarze consumerfinance;

2) nie uwzględnia on realnych kosztów działalności gospodarczej ponoszonych przez kredytodawców działających w obszarze consumerfinance (kosztów operacyjnych, kosztów kapitału, kosztów ryzyka, itd.);

3) czyni całkowicie nierentownymi ratalne średnio i długoterminowe kredyty konsumenckie oferowane obecnie przede wszystkim przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, co oznacza, iż wiele banków całkowicie wycofa się z oferowania kredytów konsumenckich na rzecz innego rodzaju kredytów, tym bardziej więc kliencie będą zmuszeni korzystać z tzw.,,chwilówek”;

4) promuje tzw. chwilówki, oferowane poza sektorem bankowym, czyli pożyczanie na bardzo krótkie okresy, gdzie klient jest zobowiązany do spłaty całości zadłużenia jednorazowo w bardzo krótkim czasie, co prowadzi do zaciągania kolejnych krótkoterminowych zobowiązań w celu spłaty poprzednich, czyli spirali zadłużenia u konsumentów, któremu to projekt Ministerstwa Sprawiedliwości miał przeciwdziałać.

W konsekwencji tak skonstruowanych przepisów prawa przez rząd konsumenci zostaną skazani na ofertę tzw. „chwilówek” i zmuszeni do korzystania z finansowania z tzw. „szarej strefy”, podmiotów działających co najmniej na granicy prawa.

XTB


Redakcja poleca również:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here