Naga MarketsimpexmetalImpexmetal odnotował 52,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 53,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 78,53 mln zł wobec 62,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej sięgnęły 1007,4 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 749,88 mln zł rok wcześniej.

“Poziom wyników operacyjnych po I półroczu 2019 roku w poszczególnych segmentach kształtował się następująco:

– w Segmencie Aluminium – brak istotnych zmian w zaprezentowanych wynikach w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

– w Segmencie Miedzi – za spadek wyników operacyjnych odpowiada WM Dziedzice, która osiągnęła gorsze wyniki w porównaniu do I półrocza 2018. Hutmen natomiast zaprezentował lepsze wyniki niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W spółce WM Dziedzice spadek wyników był spowodowany niższymi jednostkowymi marżami przerobowymi na większości asortymentów sprzedaży głównie w efekcie wyższych kosztów materiałów i wynagrodzeń, a także w wyniku niższych wolumenów sprzedaży o 4,3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Hutmen zanotował lepsze wyniki głównie ze względu na wyższe średnie jednostkowe marże przerobowe na wszystkich oferowanych asortymentach przy jednoczesnym spadku wolumenów sprzedaży o 5,0% w stosunku do I półrocza 2018 roku.

– w Segmencie Cynku i Ołowiu – do spadku wyników segmentu przyczynił się głównie podmiot Baterpol oraz ZM Silesia O./Katowice. Natomiast ZM Silesia O./Oława osiągnął lepsze wyniki niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Baterpol osiągnął gorsze wyniki, przede wszystkim na skutek znacznie niższych tj. o 12,1% wolumenów sprzedaży oraz spadku jednostkowych marż przerobowych w efekcie zmiany sytuacji na rynku złomu akumulatorowego i wzrostu cen surowca oraz zmiany miksu złomów zużywanych do produkcji. Spadek wyników ZM Silesia O./Katowice to efekt spadku wolumenów sprzedaży tj. o 19,1% praktycznie wszystkich asortymentów sprzedażowych w tym w szczególności asortymentu blach oraz jednostkowych marż przerobowych dla większości asortymentów oprócz grupy asortymentowej druty. Natomiast wzrost wyników ZM Silesia O./Oława to efekt istotnego wzrostu wolumenów sprzedaży (w szczególności dotyczy bieli cynkowej, w analogicznym okresie roku poprzedniego sprzedaż była niższa w związku opóźnieniem startu jej produkcji) oraz poprawy jednostkowych marż przerobowych w szczególności na skutek spadku kosztów zakupu surowca.

– w Segmencie Stali – wynik segmentu to efekt ujęcia począwszy od II kwartału 2019 w skonsolidowanym sprawozdaniu GK Impexmetal wyników GK Alchemia w związku z przejęciem 100% kontroli nad wymienioną grupą kapitałową.

– w Segmencie Handel – na niższy wynik segmentu wpływ miała niższa sprzedaż przez praktycznie wszystkie podmioty Grupy FŁT (oprócz FŁT&Metals S.r.l), w tym największy w FŁT Polska” – czytamy w raporcie.

W I-II kw. 2019 r. spółka miała 86,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 89,96 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1739,09 mln zł w porównaniu z 1518,57 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 103,11 mln zł wobec 68,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Orbex

Sytuacja na wykresie:

Notowania spółki nie reagują na podane wyniki, na wykresie widać, że od dłuższego czasu zainteresowanie akcjami jest znikome.

Czytaj także: Akcje PKN Orlen na ważnym wsparciu. Plany przejęcia firmy Ruch S.A.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here