Naga MarketsSymbol GPW na tle wykresuImpel odnotował 13,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 13,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.


  • Zysk operacyjny wyniósł 49,15 mln zł wobec 44,3 mln zł zysku rok wcześniej.
  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 178,05 mln zł w 2019 r. wobec 2 140,91 mln zł rok wcześniej.
  • Skonsolidowane koszty działalności operacyjnej Grupy Impel w 2019 roku ukształtowały się na poziomie 2 160 105 tys. zł, co oznacza wzrost o 1,6% r/r.
  • W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 12,34 mln zł wobec 8,56 mln zł zysku rok wcześniej.

“W porównaniu do poprzedniego roku EBIT jest wyższy o 10,9%, przy sprzedaży wyższej o 1,7%. Przyczyną takiej sytuacji jest przede wszystkim wyższa o 0,18% marża EBIT, która wzrosła z 2,04% w poprzednim roku do 2,22% w roku 2019. Rentowność EBITDA także uległa poprawie – wzrost z 4,29% w poprzednim roku do 5,45% za rok 2019. Było to spowodowane w głównej mierze wzrostem amortyzacji przy jednoczesnym spadku kosztów usług obcych” czytamy w sprawozdaniu finansowym.

“Wskaźnik EBITDA wyniósł 120 588 tys. zł, co oznacza jego wzrost o 27 390 tys. zł, tj. o 29,4% w stosunku do 2018 roku. Tak duże odchylenie spowodowane jest wprowadzeniem standardu MSSF 16, co skutkowało zwiększeniem wartości amortyzacji przy jednoczesnym spadku kosztów usług obcych” – czytamy dalej.

“Wzrost przychodów ze sprzedaży usług nastąpił na skutek m.in. waloryzacji kontraktów oraz większym zaangażowaniu prac w obszarze Industrial Services. Największy udział w przychodach Grupy Impel na rzecz klientów zewnętrznych w 2019 roku stanowiły przychody segmentu Facility Management, które w tym okresie ukształtowały się na poziomie 1 507 776 tys. zł, co stanowi ich wzrost o 35 226 tys. zł, tj. o 2,4% w stosunku do 2018 roku. Wspomniany wzrost przychodów to głównie skutek waloryzacji cen realizowanych kontraktów, szczególnie w produktach usługa porządkowo-czystościowa oraz fizyczna ochrona mienia” – czytamy dalej.

“Segment Industrial Services uzyskał przychody na poziomie 343 094 tys. złotych, co stanowi ich przyrost o 13,9%, wzrost sprzedaży wynika głównie ze zwiększenia zakresu bieżących prac oraz pozyskania nowych kontraktów w obszarze technicznej obsługi nieruchomości i industrial cleaning. Segment Digital Services and Business Process Outsourcing uzyskał przychody na poziomie 327 181 tys. złotych, co stanowi ich spadek o -10,9%. Niższe przychody to efekt reorganizacji procesów pracy czasowej do nowego modelu, który w przyszłości ma zwiększyć rentowność na tym produkcie” – czytamy także.

“Mimo dynamicznej sytuacji ekonomicznej Grupa Impel utrzymała koszty operacyjne na poziomie roku 2018, a największe odchylenie, pozycja Amortyzacja wzrost o 46,1% spowodowany jest wprowadzeniem zasad ewidencji leasingu w aktywach leasingobiorcy (MSSF 16). Podobnej wysokości odchylenia zanotowała pozycja związana z wynagrodzeniami wzrost o 21 718 tys. zł, jednak zważywszy na profil działalności większości spółek Grupy Impel (świadczenie usług) oraz wzrost płacy minimalnej (od 1 stycznia 2019 wynosi 2 250 zł wobec 2 100 zł w roku 2018, oraz 14,70 zł/h w 2019 wobec 13,70 zł/h w 2018) jest to stosunkowo niewielka zmiana” – podano także w sprawozdaniu.

Źródło: ISBnews

Sytuacja na wykresie Impel

Patrząc technicznie na wykres półki Impel, sytuacja nie wygląda najlepiej. Poniżej zostało przedstawione ujęcie na interwale miesięcznym, gdzie notowania po raz kolejny dotarły do historycznych minimów przy 5,50 zł za akcję. Pimomo, że jest do dobre miejsce do wykonania korekty, trend pozostaje spadkowy i niewykluczone jest wybicie dołem. Aby mówić o zmianie sentymentu kurs musiałby wyjść powyżej poziomu 10 zł.

Impel GPW
Impel, interwał miesięczny, źródło: tradingview


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here