Naga MarketsIMF: "ECB powinien obniżyć stopy procentowe" - 26.07.2013
Siedziba IMF

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) stwierdził w czwartek, że Europejski Bank Centralny (ECB) powinien obniżyć podstawową stopę procentową i powziąć dalsze niestandardowe działania w celu ożywienia rynku kredytowego, wsparcia wzrostu oraz wzmocnienia rynku pracy w zmagających się z kryzysem gospodarkach strefy Euro.

IMF w opublikowanym raporcie “Artykułu IV” chwali ECB oraz rządy EU za starania w ustabilizowaniu sektora bankowego, niemniej wskazuje, że trzeba zrobić więcej – naprawić i dokapitalizować sektor bankowy, pchnąć dalej reformy strukturalne i poprawić warunki na rynku pracy.

“Biorąc pod uwagę niski wzrost i stłumioną inflację, dalsze wsparcie monetarne, włączając obniżkę stóp procentowych, może być konieczne, zwłaszcza jeśli warunki gospodarcze wciąż będą się pogarszały.” – pisze IMF. Dodaje także, że ECB powinien podjąć kroki celujące bezpośrednio w kredytowanie sektora SME i zapobiec zmniejszaniu się akcji kredytowej.

IMF prognozuje, że gospodarka strefy Euro skurczy się o 0,6% w tym roku zanim odbije o ok. 0,9% w przyszłym. Fundusz zwraca przy tym uwagę, że na peryferiach EZ kredyty dla sektora prywatnego są kosztowne, w szczególności dla małych firm. Podkreśla też, że banki wstrzymują akcję kredytową z powodu ciągłej niepewności, a gospodarstwa domowe i firmy odsuwają wydatki w czasie. Dyrektorzy sporządzający raport podkreślają, jak ważne jest stworzenie jednego, wspólnego mechanizmu rozwiązywania problemów w sektorze bankowym wraz z niezależnym mechanizmem decyzyjnym. Raport chwali także EU za udzielenie krajom dotkniętym kryzysem zgody na powiększenie deficytu powyżej kryteriów z Maastricht, aby nie musiały one ciąć nadmiernie wydatków i ryzykować pogłębienia w ten sposób skutków kryzysu. Dzięki większej elastyczności fiskalnej możliwe będzie, ich zdaniem, przeprowadzenie gruntownych reform strukturalnych.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here