Naga MarketsWięcej polskich traderów z zyskami w minionym kwartale

W II kw. 2017 r. odsetek inwestorów zarabiających na rynku OTC zwiększył się w stosunku do I kw. br. w 3 z 5 raportowanych przez krajowe domy maklerskie kategorii instrumentów. W omawianym okresie blisko 60% polskich inwestorów osiągnęło zyski dzięki inwestycjom w pochodne na obligacje oraz stopy procentowe. W ostatnich 3 miesiącach więcej klientów krajowych domów maklerskich odnotowało zyski również w segmencie akcji i indeksów giełdowych rynku OTC.


Poprawa zyskowność w II kwartale 2017

W II kw. 2017 r. wyniki inwestorów na rynku OTC w Polsce były lepsze od tych osiągniętych w I kw. 2017 r. Średnia zyskowność wszystkich kategorii instrumentów wzrosła w ostatnich 3 miesiącach do 41,6% z 40,4% na początku roku.

W poszczególnych segmentach rynku OTC odsetek zarabiających w br. wzrósł kw./kw. od 3% (segment obligacji i stóp procentowych) do 5% (segment indeksów giełdowych). Obecnie klienci krajowych biur maklerskich to świadomi inwestorzy, którzy swoje inwestycje dywersyfikują odpowiednio pomiędzy produkty o mniejszym i większym ryzyku.

Inwestycje na różnych rynkach i komplementarność dostępnych instrumentów, w tym rynku OTC, daje im większe możliwości i pozwala na lepsze zarządzenie ryzykiem, a w rezultacie osiąganie lepszych wyników. Rynek pozagiełdowy oferuje doświadczonym inwestorom, którzy akceptują wysokie ryzyko, ponadprzeciętne stopy zwrotu.

Coraz większe zarobki z obligacji i instrumentów opartych o stopy procentowe

W II kw. 2017 r. największy odsetek krajowych inwestorów na rynku OTC osiągnęło zyski na rynku kontraktów na obligacje oraz stopy procentowe. Wśród klientów krajowych domów maklerskich 56,6% inwestujących w ten rodzaj instrumentów na rynku pozagiełdowym zanotowało zysk, tj. 3,4 p.p. więcej niż w I kw. 2017 r.

CFD na akcje i indeksy również w górę. Gorzej na FX

W omawianym okresie wzrosła także liczba inwestorów notujących zyski w segmencie kontraktów na akcje oraz pochodne na indeksy giełdowe. Blisko 36% inwestujących w kontrakty na akcje zakończyło II kw. br. na plusie w porównaniu z 31% w I kw. 2017 r. W segmencie pochodnych na indeksy giełdowe analogicznie wartości te wyniosły 39,2% i 34,6%.

Poprawa wyników w tych segmentach rynku OTC wynika głównie z rosnącej konsolidacji rynku, dzięki czemu nie występują na nim gwałtowne i silne wahania cen. W omawianym okresie 36,1% klientów inwestujących w pochodne na waluty osiągnęło zyski. W II kw. 2017 r. w segmencie towarów zysk osiągnęło 40,3% inwestorów. Wyniki na rynku forex to w przeważającym stopniu efekt wyjścia rynku z fazy konsolidacji na najpopularniejszej parze walutowej – EUR/USD.

Wzrost zmienności na tej parze walutowej to wynik zmiany planów prowadzenia polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny oraz System Rezerwy Federalnej na bardziej restrykcyjną.

Oprócz zbiorczego raportu przygotowanego przez IDM, portal Comparic.pl na bieżąco prezentuje też wyniki zyskowności poszczególnych domów maklerskich. Te dostępne są pod specjalnym tagiem.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here