Naga MarketsIzba Domów Maklerskich z aprobatą przyjęła opublikowane przez ESMA stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego, która wskazała potrzebę dostosowania unijnych rozwiązań do realiów krajowych na poziomie krajowej interwencji. Stanowisko KNF prezentowane do ESMA zawiera, między innymi, rozwiązania wspólnie wypracowane z Izbą Domów Maklerskich. Rozwiązania te mają na celu ochronę klientów detalicznych przy zachowaniu konkurencyjności krajowej branży maklerskiej.

Wprowadzenie innych rozwiązań ESMA niż zaprezentowane w stanowisku KNF może doprowadzić do marginalizacji części rynku finansowego w Polsce na korzyść zagranicznych podmiotów. Ostateczne decyzje dot. zakresu wprowadzenia interwencji ESMA należą do kompetencji krajów członkowskich.

ESMA krytykuje KNF. IDM popiera natomiast jego projekt dot. legislacji rynku Forex

Opinia IDM odnosi się do komentarza ESMA odnośnie projektu zmian legislacyjnych przedstawionych przez KNF w zakresie polskiego rynku CFD. KNF proponował wprowadzenie statusu klienta doświadczonego, który mógłby skorzystać z dźwigni na poziomie 100:1. Paneuropejski regulator stwierdził jednak, że takie działania nie pokrywają się z projektami innych regulatorów ze Starego Kontynentu i odradza ich wdrożenia.

Ostatnie miesiące na rynku w wielu aspektach pokazały brak skuteczności działania interwencji produktowej ESMA. Ujawniła ona ryzyka arbitrażu regulacyjnego, odpływu klientów do podmiotów działających poza UE i osłabiła krajowe firmy maklerskie, które nie mogą konkurować ofertą z zagranicznymi firmami. Po kilku miesiącach obowiązywania interwencji, zmniejszyła się wyraźnie liczba aktywnych inwestorów i wolumen ich obrotu. Obroty na instrumentach CFD spadły średnio o 50% w pierwszych miesiącach obowiązywania interwencji. Wzrost obrotów i liczby aktywnych inwestorów notują natomiast firmy z krajów nieobjętych interwencją produktową ESMA. Z krajowego rynku uciekli najbardziej aktywni klienci, którzy nie byli w stanie skalibrować swoich strategii do nowych wymogów. Dalsze ograniczenie konkurencyjności krajowej branży naraża krajowych klientów na większe ryzyka inwestycyjne związane z korzystaniem z oferty podmiotów, które nie są pod nadzorem KNF. Przykłady z innych rynków pokazują także, że zbyt daleko idące regulacje skłonią inwestorów do zainteresowania się znacznie bardziej ryzykownymi rynkami, np. kryptowalutami.

Niektórzy nadzorcy największych rynków CFD widzą ten problem i podejmują działania mające na celu ochronę rynku i poprawę bezpieczeństwa klienta detalicznego, poprzez poprawę warunków transakcyjnych dla inwestorów. Cypryjski nadzorca zaproponował wprowadzenie nowej kategorii klienta, podobnej do rozważanego przez polski KNF kategorii tzw. klienta doświadczonego. Rynek cypryjski to największy rynek CFD w Europie i główny konkurent naszego rynku. Krajowe domy maklerskie także postulują o kalibrację unijnych rozwiązań do realiów polskiego rynku finansowego. W Polsce wprowadzenie nowej kategorii klienta również mogłoby być odpowiedzią na nasilające się zjawisko migracji krajowych klientów do brokerów poza UE.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here