Naga MarketsW odpowiedzi na najnowszą kampanię społeczną prowadzą przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) mającą na celu ostrzeganie inwestorów między innymi przed inwestycjami na rynku Forex, Izba Domów Maklerskich (IDM) wystosowała list otwarty skierowany do przedstawicieli rządu, w którym informuje o potrzebie wyraźnego rozdzielenia uczciwych i licencjonowanych podmiotów, od tych które na terenie Polski działają bez licencji.

“IDM  zwraca uwagę na istotną potrzebę wyraźnego rozróżnienia w przekazie publicznym pomiędzy działalnością polskich domów maklerskich a firmami, które nie są objęte nadzorem KNF, działają nielegalnie bez licencji a oferują swoje usługi krajowym klientom forex. W odniesieniu do tych ostatnich istnieją na rynku przykłady wielu nadużyć i oszust finansowych ze szkodą dla inwestorów indywidualnych, o czym Izba wielokrotnie informowała stosowne urzędy. Takie zdarzenia wpływają negatywnie na wizerunek całej branży finansowej w Polsce i podważają zaufanie do systemu” – twierdzi Waldemar Markiewicz, Prezes Zarządu Izby.

Markiewicz przypomina, że rodzime domy maklerskie chcące świadczyć usługi forexowe muszą posiadać odpowiednią licencję KNF i podlegają określonym regulacjom prawa, w tym „Wytycznym dotyczącym świadczenia usług na rynku OTC” będące ramowym określeniem działań w obszarze reklamy i marketingu, informowania o ryzyku, wynikach i wysokości stosowania maksymalnej dźwigni, itp. Klienci mają więc dostęp do wiarygodnych podmiotów działających w ramach obszaru FX.

„W związku z powyższym IDM zwraca uwagę na potrzebę budowania w domenie publicznej istotnego rozróżnienia pomiędzy krajowymi domami maklerskimi działającymi pod nadzorem KNF, a firmami pozostającymi poza jurysdykcją polskiego nadzorcy, działającymi nielegalnie bez licencji. Ważne jest, aby w ramach kampanii społecznej, dziennikarze otrzymywali precyzyjne informacje, tak aby w swoich artykułach edukowali inwestorów. (…) Inwestorzy powinni widzieć korzyści z inwestowania za pośrednictwem polskich nadzorowanych domów maklerskich oraz zagrożenia związane z powierzaniem swoich środków podmiotom, które działają na krajowym rynku poza kontrolą KNF” – dodaje list otwarty IDM.

List został skierowany do Minister Finansów, Teresy Czerwińskiej, Rzecznika Finansowego, Aleksandra Wiktorowa, czy też Prezesa UOKiK, Marka Niechciała. Pełna treść listu otwartego IDM dostępna jest pod linkiem.

IDM odnosi się w swoim przekazie do uruchomionej na przełomie maja i kwietnia kampanii społecznej, w której KNF porównuje rynek Forex oraz kryptowalutowy do bańki spekulacyjnej ostrzegając inwestorów przed „nierealnymi” zyskami.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here